Souhrn změn ve vydání 20100917

vydání: 20100917 - verze: 12

Mzdy

Ukončení pracovního poměru

Byl přepracován dialog Ukončení pracovního poměru a současně vznikl nový dialog Zrušení ukončení pracovního poměru.

 

Sklad

Detail produktu typu Služba

Při zobrazení detailu záznamu typu Služba se nyní nezobrazuje karta Sklad a pole Předkontace: Příjem, Výdej a Materiál.

Změna elektrozařízení

Pokud se v detailu produktu mění skupina elektrozařízení, provede se kontrola, zda již produkt nebyl použit na prodejním dokladu (za podmínky, že je zapnuté používání poplatků za elekroodpad). Jestliže ano, je uživatel upozorněn na možné změny poplatku při úpravách již existujících dokladů.

Strom produktů

Přibyly sloupce Odkaz a Popis a možnost otevření detailu položky stromu (agenda Katalog, menu Agenda / Strom produktů, karta Definice stromu). Detail kategorie slouží hlavně k úpravám delších textů popisu (délka textu není omezena). V detailu je též možné zjistit číselné ID kategorie.

Pole Odkaz slouží k zadání "friendly URL", buďto relativní nebo absolutní (použití je potřeba přizpůsobit konkrétnímu webovému obchodu).

Pole Popis slouží pro zadání popisu kategorie.

 

Účetnictví

Zaúčtování dokladů

Doklady k zaúčtování se vybírají podle data. Dosud se vybíraly podle data vystavení dokladu nebo podle data zdanitelného plnění. Nyní se vybírají ještě podle data účetního případu. Platí, že datum účetního případu má přednost před datem zdanitelného plnění a to má přednost před datem dokladu.

 

Ostatní

Pokladna - opravena možnost změnit cenu zaskladněného produktu.

Ceník - v podmínkách počítaného ceníku lze použít tabulku CE2 pro odkaz na pole v počítaném ceníku (např. [CE2].[Cena] < [Cenik].[Cena]).

Doklad množstevní skupiny - přidány klávesové zkratky Alt+O a Alt+S na zavření okna.

Prodejna - upraveno zobrazení Součty za knihy tak, aby byly zobrazeny zůstatky všech prodejen. Dále bylo vynuceno použití ceníku prodejny pro firmy, které nemají nastaven ceník ani kategorii cen.

Převod dat V11-V12 - oprava automatického nastavení typu produktu na Služba. Převod pole Specifický symbol v příkazech. Přidán převod definovaných sestav. Automatické odstranění mezer v polích Produkt a Firma.

Přepočet ceníku - oprava chyby desetinné čárky při přepočtu cen (Syntaktická chyba (čárka) v dotazovém výrazu iif((Cenik.cena*1,1)=...).