Souhrn změn ve vydání 20100722

vydání: 20100722 - verze: 12

Banka

Upozornění na pohledávky při úhradě dokladů

V Průvodci výběrem dokladů k úhradě je nová volba Informovat o výši závazků/pohledávek. Pokud je zaškrtnutá, upozorní průvodce při výběru dokladu na pohledávky nebo závazky (podle částky úhrady) dané firmy. Upozornění se zobrazí formou bubliny.
Například pokud hradíte fakturu dodavateli, který je zároveň odběratelem a dluží vám, můžete se místo úhrady rozhodnout pro návrh kompenzace.
 

Pokladna

Upozornění na překročení limitu 15 000 €

Pokud je pokladní doklad na částku větší než 15 000 EUR, zobrazí se varování (žlutý řádek), že je hrazena částka vyšší než je limit povolený zákonem 254/2004 Sb.

Částky u dokladů v jiné měně než EUR se přepočtou kursem podle kursovního lístku (poslední známý kurz k aktuálnímu datu).

 

Katalog

Nové zobrazení Katalog a čárové kódy

Zobrazuje stejné sloupce jako výchozí zobrazení, ale navíc sloupce "Varianta" a "Čárový kód další" (z dialogového okna Čárový kód EAN / Další čárové kódy). Pokud je mezi dalšími čárovými kódy definováno více kódů (např. pro jednotlivé varianty), produkt se zobrazí na více řádkách.

 

Mzdy

Tiskový formulář Mzdový výměr

V agendě Personalistika v tiskových sestavách byl do skupiny Nástup přidán nový tiskový formulář Mzdový výměr. Po zadání údajů v modulu Personalistika se zobrazí údaje o zaměstnanci. V poli Pracovní poměr je přednastaven první pracovní poměr, který trvá. V případě, že zaměstnanec má více pracovních poměrů, vyberte z roletového menu ten, pro který chcete mzdový výměr tisknout. Doplňte pole Částka a pole Pohyblivá částka. Potom klikněte na bod 3 a bod 4. Údaje v okně lze měnit dle potřeb zaměstnavatele.

 

Účetnictví

Nové zobrazení Zdanitelná plnění

V agendě Účetnictví je nové zobrazení, které slouží pro kontrolu a prohlížení zdanitelných plnění. Zobrazuje stejné záznamy jako tiskový formulář Zdanitelná plnění (pouze nerespektuje nastavení "Nezahrnovat doklady ve stavu neúčtovat" z možností DPH). Zobrazení umožňuje zobrazit další sloupce, které nejsou k dispozici v tiskovém formuláři (např. Firma, DIČ).

Státní neziskové organizace

Do účetnictví přibyla podpora účetnictví pro Státní neziskové organizace. Vario nyní obsahuje výchozí účtový rozvrh a osnovu pro podnikatele, neziskové organizace a státní neziskové organizace.

Přibyly definované sestavy Rozvaha 2010 pro státní neziskové organizace a Výkaz zisků a ztrát 2010 pro státní neziskové organizace.

Typ organizace se nastavuje buďto v Průvodci založením nové firmy nebo v možnostech modulu Účetnictví (viz seznam Účetnictví pro).

 

Výroba

Detail kusovníku

Přidána výchozí hodnota pole maska varianty ('*'). Pole maska varianty se zobrazuje až po výběru výrobku, který používá varianty. Seznam variant byl opraven, aby zobrazoval i strukturované klíče.

Komponenty se otevírají poklepáním na "modrý" identifikátor, tlačítko [...] zobrazí seznam nebo vyhledávání.

 

Ostatní

Import CSV

Import CSV byl upraven tak, aby mohl importovat textová pole zalomená novým řádkem (např. Adresa).

Import Excel

V Průvodci importem přibyla podpora formátu Excel. U tohoto formátu ještě nebylo dokončeno testování funkčnosti.