Mzdy - úpravy tiskových formulářů v obou agendách

vydání: 20100604 - verze: 12

Personalistika - TF Evidenční stav

Na konci byly přidané součty Počet pracovníků a Počet pracovních poměrů.

 

Personalistika - TF Nástupy a Ukončení

Na konci byl přidán součet Počet pracovních poměrů.

 

Personalistika - TF Nemocenské pojištění

Bylo upraveno načítání jiné adresy než trvalé, tedy typu Kontaktní adresa (případně Adresa 2) a  Adresy cizince v ČR. U žádné se nenačítalo pole Pošta.

 

Personalistika - TF Osobní karta

Bylo upraveno načítání druhé adresy, tiskne se přednostně adresa s typem Kontaktní adresa, případně s typem Adresa 2.

 

Personalistika - TF Zápočtový list

V průvodci tiskem TF Zápočtový list byla přidána informace o ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (uživatel vybere Ano nebo Ne) a na TF Zápočtový list se v oddíle I. Údaje o zaměstnání tiskne věta: Pracovní vztah byl/nebyl zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, kde slova byl/nebyl budou proškrtnuta dle volby uživatele v průvodci tiskem. Dále byl přidán výchozí údaj do pole Dosažená kvalifikace nesleduje se, tzn. pokud není žádný údaj vyplněn na kartě Prac.poměry v dialogu Další údaje pod typem Dosažená kvalifikace.

Pro oddíl II. je v průvodci tiskem uvedeného TF možnost vybrat, zda bylo vyplaceno odstupné a pokud ano, tak se dá doplnit násobek průměrného měsíčního výdělku.

Pro Přílohu k Zápočtovému listu – Přehled pracovní neschopnosti je v průvodci tiskem přidán odstavec Další sdělení.

 

Mzdy - TF Zdravotní pojištění

K součtům za jednotlivé ZP byl přidán Počet pojištěnců.