Souhrn změn ve vydání 20100428

vydání: 20100426 - verze: 12

Banka

Tuzemské příkazy v cizí měně.

Do tuzemských příkazů s nastavenou cizí měnou se při vložení faktury ve stejné cizí měně vkládaly pouze částky v CZK. Nyní se vloží částka v dané cizí měně.

 

Přijaté doklady

Zobrazení Závazky zpětně - Banka

Byly doplněny úhrady prostřednictvím uhrazených záloh.

Detail faktury, karta Souvislosti

Na kartě Souvislosti je nové zobrazení Zálohy uhrazené DPH - DDoPP, které zobrazuje seznam daňových dokladů o přijetí platby, ze kterých faktura odpočítává zdaněné zálohy.

 

Sklad

Katalog - ceny včetně DPH

Prodejní ceny zboží lze zadat přímo do katalogu, což je jednodušší než používat ceníky. V minulých vydáních Varia bylo možné do katalogu zadávat pouze ceny bez DPH. V tomto vydání je možné evidovat volitelně ceny bez nebo s DPH.
V možnostech agendy Katalog je nové nastavení:

Prodejní ceny v katalogu jsou
 (o) Bez DPH
 (  ) Včetně DPH

Výchozí hodnota je bez DPH. Při tomto nastavení fungují ceny tak jako dosud. Pokud si přejte mít v katalogu ceny s DPH, změňte nastavení a všechny ceny uvedené katalogu se budou používat jako ceny s DPH (stávající ceny budete muset přepočítat a aktualizovat).

Cen uvedených v cenících se tato změna a toto nastavení netýká. Netýká se ani nákupních cen.

 

Vydané doklady

Zobrazení Pohledávky zpětně - Banka a Pohledávky zpětně ke dni

Byly doplněny úhrady prostřednictvím uhrazených záloh.

Detail faktury, karta Souvislosti

Na kartě Souvislosti je nové zobrazení Zálohy uhrazené DPH - DDoPP, které zobrazuje seznam daňových dokladů o přijetí platby, ze kterých faktura odpočítává zdaněné zálohy.

 

Účetnictví

Otevřená období

Přidána kontrola na odvolání uzávěrky v uzavřeném období. Zakázáno mazání dokladů spadajících do uzavřeného období nebo do období s odvedeným DPH.

Přiznání k DPH

Zmenšení tiskové oblasti a zvětšení horního a dolního okraje (z 5mm na 6mm horní a 7mm dolní), kvůli tisku na starších tiskárnách.
 

Ostatní

Funkce Rychlý součet

Nyní se zobrazuje výsledek formátovaný na různý počet desetinných míst podle spočteného výsledku. Celé číslo se zobrazuje bez desetinných míst. Desetinná čísla s přesností na 1 nebo 2 des. místa se zobrazují na 2 desetinná místa. Čísla s vyšší přesností se zobrazují na počet míst podle potřeby.

Kopírování dokladů

Při vystavování dokladu podle dokladu se kopíruje cena položky dokladu tak, aby byla, pokud je to možné, zachována jednotková cena zadaná s větší přesností než 2 desetinná místa.

Výroba - demontáž

V demontážní zakázce byla opravena nemožnost příjmu materiálu po výdeji výrobku.

SDK

Přibyla nová karta Rozvržení. Zde jsou zobrazena uložená rozvržení tabulek, které nepoužívají zobrazení. Princip je stejný jako u rozvržení tabulek k zobrazení. Jedná se však jen o uložená rozvržení datových listů. V tabulce lze změnit vlastníka, čímž lze publikovat uložené rozvržení pro všechny uživatele.

Rozvržení tabulek bez zobrazení používají datové listy jako tabulka na kartě Osoby v detailu firmy, položky v detailu dokladu a účetního deníku, tabulka v dialogu Katalog a sklad, položky v detailu Ceníku, položky Prodejny a různé další tabulky.