Souhrn změn ve vydání 20100930

vydání: 20100930 - verze: 12

Vydané doklady

Vystavení Daňového dokladu o přijetí platby

Při vystavení Daňového dokladu o přijetí platby se v případě, že se jedná o částečnou úhradu a zálohová faktura obsahuje položky s různými sazbami DPH, musí určit, jaké částky pro které sazby se mají zdanit prostřednictvím Daňového dokladu o přijetí platby.

Ve Variu 11 se platba automaticky rozdělila poměrnou částí mezi všechny použité sazby. Tato metoda však není jediná možná. Ve Variu 12 se proto v tomto případě zobrazí okno, ve kterém lze zadat rozdělení částek podle metody, kterou preferujete. Částky ke zdanění jsou vyplněny podle pořadí sazeb.

Nyní je v tomto dialogu možné zvolit, jak se má úhrada rozdělit mezi jednotlivé sazby. K dispozici jsou tyto metody:

  • Poměrnou částí
  • Od nejvyšší sazby po nejnižší
  • Od nejnižší sazby po nejvyšší

Možnost rozepsat částku ručně nebo opravit navržené rozdělení je samozřejmě zachována.

 

Účetnictví

Kontrola zadaného data zdanitelného plnění při zaúčtování

Pokud se pokusíte zaúčtovat daňový doklad, který nemá vyplněné datum uskutečnění zdanitelného plnění, zobrazí se chybová hláška a doklad nebude zaúčtován. Daňové doklady lze nyní účtovat až po vyplnění data zdanitelného plnění. Týká se to zejména dobropisů (datum plnění se doplňuje až při potvrzení dobropisu odběratelem a případně faktur, u kterých je datem plnění datum úhrady dokladu).

 

Ostatní

Import produktů z Excelu - oprava importu údajů obsahujících znak apostrof.

Oprávnění pro čtení záznamů - pro otevření záznamů je nyní potřeba nejen oprávnění ke čtení záznamů knihy, ale též oprávnění používat agendu a modul dané knihy.

Evidence majetku - při vystavení dokladu odpisů se upřednostní kniha interních dokladů odpisů zadaná v detailu majetku, před knihou nastavenou pro celý modul majetku.