Souhrn změn ve vydání 20100729

vydání: 20100729 - verze: 12

Mzdy

Nové tiskové formuláře Životní pojištění

Dva nové tiskové formuláře pro životní pojištění jsou obdobou tiskových formulářů pro penzijní připojištění.

  • Životní pojištění: zobrazuje předběžný přehled odvodů pojišťovnám.
  • Životní pojištění - platba: zobrazuje přehled hromadných plateb příspěvků životního pojištění pro jednotlivé pojišťovny.

 

Uzavření období

Uzavření období se projevilo až po restartu modulu Mzdy. Chyba se projevuje od vydání 20100716 a je opravena od tohoto vydání.

Výplatní lístek

Rozšířeno pole Výplatní místo na tiskovém formuláři Výplatní lístek.

Export - Import mezd ve formátu xml

V tomto vydání jsou funkční exporty a importy pracovníků, pracovních poměrů a mezd pomocí formátu XML. Popis naleznete v dokumentaci Exporty a importy v modulu Mzdy.

 

Zakázky

Změna názvu dokladu

V tomto vydání je povolena změna názvu dokladu i u zakázek, které mají položky v jiném stavu než koncept. Podmínkou je, že typ dokladu zůstane stejný. Například pokud máte v knize zakázek povolené typy dokladu Zakázka (typ ZZ) a Splněná zakázka (typ ZZ), můžete doklad přepínat mezi Zakázka a Splněná zakázka bez ohledu na stav položek.

 

Ostatní

Email s HTML formátováním

Okno pro odeslání emailu a šablony emailů nyní podporují HTML formátování textu. Podmínkou pro používání HTML formátu je používání metody odeslání "CDO". Ostatní metody, které používají rozhraní MAPI, neumožňují odeslání formátovaného textu.

Text emailu (a šablony) je zobrazován ve zdrojovém HTML kódu. Pokud chcete upravit text v zobrazení náhledu, je potřeba otevřít HTML editor tlačítkem Upravit. HTML editor vyžaduje MS Internet Explorer.

Katalog - Používat sériová čísla

V dialogovém okně Používat sériová čísla je výchozí hodnota volby [x] Množství je vždy 1 ks nastavená na ano.
Pokud v tomto okně není zvoleno použití množství na žádném dokladu, nebere se na volby ve skupině Upřesnit ohled.