Výroba - souhrnná informace o funkčnosti v aktuálním vydání

vydání: 20100106 - verze: 12

Modul Výroba splňuje základní požadavky pro uspořádání a sledování výrobního procesu. Základní mechanismus sledování výroby je realizován ve formě výrobních zakázek (agenda Výroba), pomocí kterých se vyskladňují ze skladu materiálů pro výrobu potřebné komponenty (materiály, polotovary atd.) a na sklad hotové produkce se zaskladňují výrobky (agenda Skladové doklady).

Příprava k samotnému výrobnímu procesu spočívá v definici komponent výrobku buď v Katalogu produktů (jednoduchý výrobek bez definice variant), nebo v agendě Kusovníky, kde je možné definovat více variant vyráběné produkce. Seznam technologických operací se definuje v agendě Operace. Pro každý výrobek se nastavují v určitém pořadí operace, ke každé operaci se přiřazuje zdroj (za zdroj se považuje jakýkoliv činitel – člověk, brigáda, stroj a jiné – který se bezprostředně podílí na uskutečnění této operace daného technologického procesu). Zdroje se evidují v agendě Zdroje. Je možné navazovat záznamy této agendy na záznamy jiných agend (např. agendy Evidence majetku, Personalistika). Na základě stanovených komponent a určených operací systém spočítá výrobní ceny výrobků. Funkce aktualizace výrobního ceníku je samozřejmou součástí agendy Výroba.

Další mechanismy pro usnadnění práce při organizaci a sledování výrobního procesů jsou funkce Plánování zdrojů a Hodiny k výrobní zakázce. Pomocí první funkce je možné plánovat výrobní proces pro každou výrobní zakázku buď podle normativních předpisů, nebo měnit plán podle potřeby (dočasně nahrazovat zdroje, definovat odchylky v dobách trvání operací, přidávat další mimořádně operace). Druhá funkce Hodiny k výrobní zakázce slouží k evidenci skutečného času vynaloženého na konkrétní výrobní zakázku.

Pro usnadnění práce při vystavení výrobních zakázek existuje průvodce, který na základě definovaných strukturovaných kusovníků a strategií objednání určí potřebné množství jednotlivých komponent pro požadované množství výrobků.

Pro souhrnné vystavení skladových dokladů (při výdeji komponent nebo příjmu hotové produkce) v agendě Výroba existují funkce Vydat výrobní zakázky a Přijmout výrobní zakázky.

Sada tiskových formulářů definovaných k modulu Výroba umožní:

  • sledovat kapacitní bilance zdrojů;
  • připravit různé varianty výrobních příkazů;
  • analyzovat strukturované kusovníky konkrétních výrobků.

 

Rozšířením modulů Výroba je aplikace Evidence výroby, která umožňuje automatizaci procesu evidence skutečného času a skutečné výroby (na základě čárového kódu výrobní položky se určuje stav konkrétní výrobní zakázky – začátek práce, konec práce, počet správně vyrobených kusů, případně zmetků).