Mzdy - pole Zdravotní pojišťovna a jeho zadávání

vydání: 20100611 - verze: 12

V agendě Personalistika na kartě Personální je pole Zdravotní pojišťovna, které je třeba při zadávání pracovníka vyplnit. Pokud
uživatel nevyplní vůbec pole Zdravotní pojišťovna, je na to upozorněn při aktivaci detailu záznamu hláškou v záhlaví detailu záznamu. Po vyplnění pole Zdravotní pojišťovna se již hláška neobjevuje.

Pole je omezené na číselník a součástí seznamu jednotlivých ZP je také výraz není evidována, tj. fiktivní ZP, která se vyplňuje buď u Dohod o provedení práce (DPP) nebo u Dohod o pracovní činnosti (DPČ), u nichž není dosaženo příjmu 2000 Kč. Jestliže se zadá výraz není evidována do prázdného pole, tj. poprvé, neobjevuje se hláška vyzývající k zadání data přihlášení, tedy „K pojišťovně přihlášen od?“ stejně jako při zadání jakékoliv jiné ZP.

Pokud se zadává změna ZP, hláška se již objeví, a zároveň se zapíší údaje do dialogů Historie ZP a Oznámení. Při prvním i opakovaném použití výrazu není evidována se v dialogu Oznámení nevytváří žádný záznam, zatímco v dialogu Historie ZP se nevytvoří pouze poprvé a při dalších použitích se vytváří záznamy s ukončením a začátkem evidence u fiktivní ZP.

Zároveň není umožněno smazání již zadaného pole Zdravotní pojišťovna, tj. nemůže být prázdné.