Souhrn změn ve vydání 20101201

vydání: 20101201 - verze: 12

Evidence majetku

Oprava chyby Operace není podporována v transakcích při vyřazení/zařazení majetku.
 

Prodejna

Při vracení zboží se do položky pokladního dokladu doplňuje vazba na položku dokladu, ze kterého se vrací.
 

Účetnictví

Oprava uzávěrky pro státní neziskové organizace (chybný zůstatek pro konečný účet rozvažný).
 
V tiskovém formuláři Předvaha se tiskne nadpis "Výsledková konta" pokud je zvolen tisk výsledovky.
 
V tiskovém formuláři Hlavní kniha byla opravena možnost tisknout "Podle filtru".
 
Možnosti seskupování položek při zaúčtování byly upraveny. Možnost podle předkontace již není k dispozici (vždy se seskupuje podle předkontace).
  

Mzdy

V agendě Personalistika na kartu Prac.poměry bylo přidané pole Předpokl.uk., což znamená Datum předpokládaného ukončení. Jeho umístění je mezi poli Datum nástupu a Datum ukončení.
 

Ostatní

Oprávnění k zobrazení na kartách Souvislosti - v okně možností v možnostech zobrazení přibyly u některých agend složky obsahující zobrazení dostupné na kartách Souvislostí. K těmto Zobrazením lze nyní také přidělit oprávnění pro prohlížení.
 
Odeslání mailu metodou CDO a protokol SSL - v nastavení pro mail CDO lze použít volbu SSL pro zabezpečenou komunikaci. Nově lze také zvolit kódování zprávy v UTF-8.