Souhrn změn ve vydání 20100409 (změna datové struktury)

vydání: 20100409 - verze: 12

Prodejna

V definici funkcí pro klávesové zkratky a tlačítka přibyla nová možnost volání funkcí doplňků. Tuto možnost využijí vývojáři pro spouštění na zakázku vyvinutých funkcí. Nastavení je dostupné tak, že se v seznamu funkcí vybere položka Vlastní funkce a zadá se volání funkce doplňku funkcí =Run("<cesta k aplikaci doplňku>.<funkce>").

 

Katalog

Nový produkt se sériovými čísly, šarží, trvanlivostí a umístěním pomocí šablony

V možnostech šablon agendy Katalog je nyní možné nastavit výchozí hodnotu polí

  • Pouzivat_sarze
  • Pouzivat_trvanlivosti
  • Pouzivat_seriova_cisla
  • Pouzivat_umisteni

 

Díky tomu můžete vytvořit šablonu například pro produkt, který bude vyžadovat zadání sériových čísel. Nastavení provedete tak, že v seznamu polí (možnosti šablony/Nový záznam) vyberete jedno z výše uvedených polí. Rozevřete seznam ve sloupci Výchozí hodnota a klepnete na položku Sestavit... . Otevře se dialogové okno Používat, ve kterém zvolíte, kde se má dané množství zadávat. Po potvrzení (OK) se do výchozí hodnoty vloží číslo, ve kterém jsou zakódované zvolené hodnoty. Číslo lze zadat přímo, ale nesmíte zadat libovolnou hodnotu, musíte zadat platnou hodnotu sestavenou dialogovým oknem Používat.

Tip: v případě sériových čísel doporučujeme zatrhnout volbu Množství je vždy 1 ks. Ve většině případů (prodej elektroniky atp.) platí, že co kus, to číslo. Pokud to platí pro váš případ, ušetří vám tato volba nutnost vyplnění počtu kusů pro jednotlivá čísla.

Strom produktů

V dialogovém okně Strom produktů přibyla nová složka Všechny položky. V této složce se zobrazuje celý obsah katalogu. Složka slouží k zařazení produktů do více kategorií stejným způsobem jako nezařazené položky. Rozdíl je v tom, že po zařazení produktů do některé z kategorií produkty z této složky nezmizí.

Položky do více kategorií se jinak přidávají vložením produktu do příslušné kategorie. Tento postup je nyní usnadněn tím, že okno Strom produktů není modální, takže produkty lze kopírovat (schránkou) z Katalogu nebo Skladu do okna stromu, aniž by bylo nutné okno zavírat.

 

Sklad

Vyskladnění vratky příjemky

V tomto vydání je upraveno vyskladnění vracených položek tak, aby se daly vrátit i produkty, které již nejsou skladem. Při vystavení vratky příjemky se vytvoří vazba na vracenou položku. Při vrácení (výdeji) se vyskladní produkty z vraceného příjmu.
To bohužel často nelze, protože dané produkty byly již vydány. Z  tohoto důvodu se nyní Vario nejdříve pokusí vydat produkty z vraceného příjmu a pokud se to nepodaří, vydá produkty z dalšího příjmu, který je k dispozici (stejný postup je ve Variu 11).

 

Účetnictví

Zobrazení Deník s účetním rozvrhem

V minulém vydání jsme do zobrazení Deník přidali údaje z účetního rozvrhu (sloupce Konto 2 a Popis konta 2). Toto zobrazení je však pomalé, což se projeví, pokud obsahuje účetní deník desítky tisíc záznamů. V tomto vydání proto zobrazení Deník neobsahuje rozšiřující informace z rozvrhu, ale je rychlé. Pro uživatele, kteří potřebují rozšiřující údaje z deníku, přibylo nové zobrazení Deník s účetním rozvrhem, které údaje obsahuje.

 

Nastavení délky analytického konta

Bylo přepracováno nastavení délky analytické části čísla účtu. Nastavení se nyní neprovádí na kartě Možnosti v dialogovém okně Účtový rozvrh, ale tlačítkem Možnosti na kartě Účtový rozvrh. Zároveň bylo opraveno zadávání oboustranné předkontace pro čísla účtů s jinou délkou analytiky než 3 znaky.

Tip: Oboustranná předkontace se zadá tak, že v poli Předkontace v položkách prvotního dokladu zapíšete několik znaků prvního účtu (na stranu MD). Seznam během psaní doplňuje účty z rozvrhu. Jakmile vidíte, že se zobrazil správný účet, stisknete klávesu / (lomítko na numerickém bloku). Kurzor se přesune na konec zobrazeného účtu a tak můžete bezprostředně začít psát účet pro druhou stranu. Nemusíte tedy přesouvat kurzor na konec zobrazeného účtu, stačí stisknout / kdykoli během psaní.

Stejné pravidlo platí pro mezeru oddělující syntetiku od analytiky. Jakmile se během psaní čísla účtu zobrazí správný syntetický účet, přejděte k psaní analytiky stiskem mezerníku.

Opravené chyby

Opravena chyba "Výraz argumentu 2 nemá platnou hodnotu" při otevírání dokladu během zaúčtování.

Opraveno zobrazení okna "Zadejte hodnotu parametru Datum_a_cas_zauctovani", po zaúčtování dokladů. Pokud je zvoleno zobrazení, které neumožňuje nastavit filtr na právě zaúčtované doklady a v možnostech zaúčtování je nastaveno, že se po zaúčtování mají zobrazit právě zaúčtované doklady, změní se zobrazení na výchozí (Deník) a filtr se aplikuje.

 

 

Vydané doklady

Fakturace výdejek na centrálu

Pokud se vystavují výdejky na pobočky firmy zákazníka, lze nyní vystavit fakturu na centrálu. K tomu slouží dvě nová zobrazení v dialogovém okně Fakturace výdejek (Agenda / Fakturovat / Výdeky).

  • Skladové výdejky s pobočkami k fakturaci po dokladech
  • Skladové výdejky s pobočkami k fakturaci po položkách

 

Zobrazení zobrazuje výdejky centrál a jejich poboček (ve stavu fakturovat). Funkce v tomto případě vystaví fakturu na centrálu.

Další možností je vystavovat výdejky na centrálu a pobočku uvést v adrese Zboží doručit. V tomto případě budete mít k dispozici i další možnosti (např. zobrazení Nefakturované skladové výdejky).

 

 

Ostatní

Převod dat z Varia 11

Před převodem dat z Varia 11 se nyní provádí několik kontrol dat. Pokud jsou nalezeny chyby, je výsledek kontrol zobrazen v okně, které obsahuje tabulku s výsledkem. Je zobrazen počet záznamů, které obsahují chyby. Pokud jsou nalezeny kritické chyby, nelze v převodu pokračovat. Je potřeba spustit Vario 11 a opravit chybné záznamy. Doporučujeme zvážit před převodem také opravu ostatních chyb.

 

Aktualizace datové struktury

Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci budou aktualizovat databáze, a proto se při aktualizaci budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

Technické informace

Data####.Cenik přidány indexy na pole Varianta, Platnost_od, Platnost_do

Data####.Ceniky přidán index na pole: Kategorie_cen

Data####.Polozky_dokladu přidán index na pole: Cislo_objednavky

Data####.Definice_priznani_DPH pole Sazba_DPH změněn z Byte na Currency

Data####.Agendy_akce  přidáno pole Podminka_pred text 255, odstraněno pole Nepodporuje, přidáno pole Vlastnosti.