Souhrn změn ve vydání 20101215

vydání: 20101215 - verze: 12

Upozornění

Pokud máte vydání starší než 20101213, věnujte prosím pozornost informacím o aktivaci Varia.

Pokud máte vydání starší než 20101116, věnujte prosím pozornost článku popisujícímu změnu datové struktury.
 

Zakázky

V položkách zakázky a výrobní zakázky je dostupné nové pole Referent položky.

Sklad

Do zobrazení Přehled množství byly přidány sloupce Popis a Katalogové číslo. 

Mzdy

Vytvoření a výpočet mezd byl zrychlen pro data umístěná na SQL serveru. 

Ostatní

Změna typu uhrazeného dokladu - u dokladů, které již byly uhrazeny, nelze dodatečně změnit typ dokladu.

Změna nabídky na zakázku - opravena chyba, kvůli které se vyplnil sklad i u produktů typu Služba.

Účetnictví - oprava chyby zaúčtování kursového rozdílu při úhradě výdajovým pokladním dokladem.

Nové moduly Datové schránky a Reklamace - ve složce doplňků (Upravy) se nachází nový modul Reklamace a nová agenda Datové schránky. V obou případech se jedná o betaverze. K modulům zatím není k dispozici dokumentace.