Souhrn změn ve vydání 20100716

vydání: 20100716 - verze: 12

Kursovní lístek

Výchozí kursy k 1.6.2010

Při instalaci tohoto vydání se do kursovního lístku zapíší kursy hlavních měn k 1.6.2010. Pokud již máte v kursovním lístku kursy k tomuto datu, vaše údaje zůstanou zachovány. Pokud používáte kursovní lístek nestandardním způsobem - například máte zadané pevné kursy k nějakému datu, které je menší než 1.6.2010, budete zřejmě potřebovat tyto výchozí kursy upravit (Vario použije vždy nejnovější kurs zadaný v kursovním lístku).

 

Mzdy

Zobrazení Kvalifikace pracovníků / Nejvyšší dosažené vzdělání

Nové zobrazení zobrazuje nejvyšší dosažené vzdělání, které se vyplňuje ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry, Další údaje: Nejvyšší dosažené vzdělání.

Zaúčtování Dle podílu mzdových složek

Funkce Dle podílu mzdových složek byla upravena tak, aby respektovala nastavení platnosti zadané u středisek a zakázek zadaných v pracovním poměru na kartě Účetnictví.

 

Prodejna

Virtuální klávesnice na Windows 7

V Prodejně, pokud je nastaven dotykový display, se nezobrazí virtuální klávesnice při klepnutí na tlačítko pro vyhledávání. Otevírání klávesnice na obrazovce pro 64 bitové Windows 7 je opraveno v tomto vydání.

Další sloupce v seznamu Produktů a Firem

V seznamu produktů a firem přibyly další sloupce z Katalogu (Adresáře). Sloupce zobrazíte příkazem Zobrazit skryté sloupce z místní nabídky nad tabulkou. Rozvržení tabulky se automaticky ukládá.

Adresa naší firmy na účtenkách

Pomocí nastavení Nástroje/Možnosti, Formát adresy dokladu... lze nyní zvlášť nastavit formát adresy naší firmy na účtenky. Nastavení je na kartě Naše firma na doklad, vpravo v seznamu se vybere formát Účtenka. Pokud není zadaný žádný formát, použije se pro účtenky adresa pro Doklady. Díky tomuto nastavení lze pro účtenky zadat úspornější kontaktní údaje.

 

Přijaté doklady

Zobrazení dobropisů mínusem

V zobrazení Přijaté doklady a Přijaté doklady po položkách se nyní zobrazují částky dobropisů záporně.

 

Sklad

Změna produktu zboží/služba

Byla povolena změna typu produktu mezi Zboží a Služba i u produktů, které jsou již vloženy na doklady. Hlavním důvodem je umožnit nastavení typu Služba u produktů převedených z Varia 11. Při změně ze Zboží na Službu se odstraní na dokladech vazba na sklad.

Skladové doklady - zobrazení výdejek mínusem

V zobrazení Skladové doklady (v tabulce agendy) se nyní zobrazují částky výdejek záporně.

Export/Import Katalogu a ceníků

Nový export katalogu umožňuje exportovat katalog a/nebo ceníky. V případě katalogu je k dispozici seznam knih, u ceníků lze vybírat nejen celé ceníky, ale i pouze jednotlivé platnosti. Lze připojit záznamy do adresáře, které jsou v katalogu jako Dodavatel a Odběratel. Nastavení průvodce je možné uložit jako samostatný export a lze ho editovat přes možnosti exportu.

Import katalogu umožňuje načíst produkty a ceny vyexportované výše uvedeným exportem na pobočce firmy.

 

Účetnictví

Nový tiskový formulář Přehled zúčtování

Tiskový formulář je obdobou tiskového formuláře Hlavní kniha. Zásadně se liší v tom, že účetní zápisy se tisknou podle data účetního případu (ne podle období, ale podle data). Pomocí tohoto tiskového formuláře lze tisknout záznamy přes více let. Využití nalezne zejména při kontrolách účetnictví.

Předvaha - zůstatek obratově

Sloupce se zdrojem Zůstatek obratově nyní zobrazují zůstatek pouze na jedné straně (MD nebo D).

Vrácení číselné řady při mazání zápisů v Deníku

Pokud odstraníte účetní doklad zadaný do účetního dokladu přímo, nabídne se vrácení číselné řady tak, jako v agendách prvotních dokladů.

Tiskový formulář Košilky

Byly přidány informace o cizí měně.

 

Vydané doklady

Zobrazení dobropisů mínusem

V zobrazení Vydané doklady a Vydané doklady po položkách se nyní zobrazují částky dobropisů záporně.

 

Výroba

Popis produktu v zadávání kusovníků

Podokno pro zadávání kusovníků - v seznamu komponent přibyl sloupeček s popisem komponenty z katalogu. V rozbalovacím seznamu s výrobky v záhlaví formuláře je též sloupec s popisem. Nové tlačítko vedle seznamu výrobků otevře katalogovou kartu.

Zadávání postupů a kusovníků - více oken

Lze otevírat více detailů kusovníků zároveň, díky tomu lze procházet polotovary či vnořené výrobky.

Import/Vložení kusovníku

Pomocí menu Soubor/Import lze pomocí klasického Průvodce importem importovat kusovníky.
V tabulce agendy lze nově provést i vložení záznamů (Povolit úpravy v tabulce agendy). Při vkládání je vhodné skrýt (odsunout nebo nezahrnout do výběru) "otevírací" sloupeček (...).

Ostatní

 • Evidence majetku, funkce hromadné vyřazení - je možné zadat datum, důvod a předkontaci vyřazení.
 • Import adres z V11 - opraveno zkrácení adresy na 50 znaků.
 • Import dat z V12 - potlačeny kontroly dat určené pro převod z V11.
 • Import dat z V11 - nastaveny stavy příkazů podle stavu položek příkazu.
 • Tiskové formuláře Hlavní kniha a Předvaha - přidán prvek [...] na výběr čísla účtu z rozvrhu.
 • Akce, změna typu dokladu - pomocí akcí nelze přímo nastavit změnu pole Doklad. Pokud má akce změnit doklad (např. Nabídku na Zakázku) je nyní možné použít funkci ZmenitNazevDokladuPomociAkce("Zakázka"), která se zadá do maker akce.
 • Tiskový formulář Skladový doklad s množstevními skupinami - upraveno rozvržení položek (širší sloupec Stav).
 • Mzdy - redesignována dialogová okna pro zadání měsíční mzdové složky a výchozí mzdové složky.
 • Název firmy obsahující znak & - oprava zobrazení znaku & v menu firem.
 • Prodejna - úprava funkce pro zavření Varia tlačítkem prodejny.
 • Výroba - přidána karta Vlastní do detailu Operace.
 • Účetnictví - oprava omezení seznamu kont při kopírování (schránkou) předkontací z firmy do firmy.
 • Fakturovat výdejky - zrychleny dotazy seznamu výdejek k fakturaci (jen pro SQL server).
 • Tisk zobrazení Doklady úhrad a řazení - oprava chybové hlášky "Výraz může odkazovat na více než jedno pole v dotazu".
 • Zdroje - otevírání ceníku poklepáním na názvu ceníku.
 • Výroba - změny v kalkulacích, seznamu referentů a nastavení výrobních skladů.