Změna sazby DPH na Slovensku od 1. 1. 2011

vydání: 20101227 - verze: 12

Tento popis platí pouze pro

  • Vario verze 12 a
  • uživatele na Slovensku.

 

Od 1. ledna 2011 se mění základní sazba DPH z 19 % na 20 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Změny nastavení

Sazby DPH

Aktualizace Varia na vydání 20101223 a vyšší přidá do číselníku DPH novou sazbu 20 % platnou od 1. 1. 2011 a ukončí platnost sazby 19 % k 31. 12. 2010. Pokud chcete toto nastavení ověřit, otevřete číselník Sazby DPH v menu Nástroje | Možnosti, volba Číselníky, číselník Sazby DPH.

Analytiky účtů

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (343019, 343119) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací.

 

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2011 založte 343020 a 343120.
  • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro základní sazbu 343019 na 343020 u přijatých plnění a 343119 na 3431120 u uskutečněných plnění.

 

Šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 19 %, je vhodné šablony upravit a sazbu změnit na 20 %.

Vario 12 opravuje sazbu zadanou prostřednictvím šablon na platnou sazbu, takže šablony budou fungovat i bez opravy.

Postupy při změně sazby DPH

Vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2009

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 19 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2010.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že již byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a Vario ji automaticky změní na platnou (20 %). 

Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 19 % DPH na dokladu s DUZP v roce 2011 tuto sazbu automaticky změní na 20 % a naopak.

Zálohy k zakázkám

Zálohy vystavené k zakázkám přebírají sazbu vyplněnou na položkách zakázky. Pokud je zakázka vystavena se starou sazbou, použijte nejdřív volbu místní nabídky (přes pravé tlačítko myši)  Aktualizace sazeb DPH.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH, bude zachována cena bez DPH a naopak.

Fakturace zakázek

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH, bude zachována cena bez DPH a naopak.

Fakturace zakázek s uhrazenou zálohou

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné, tedy i v tomto případě. Záloha, resp. daňový doklad o přijetí platby se odečte tak, jak byl vystaven, tzn. se starou sazbou.

V tomto případě je nutné fakturovanou položku upravit podle toho, jestli chcete zachovat základ daně a částku faktury tak zvýšit o rozdíl sazeb DPH, nebo zachovat částku k úhradě a přepočítat částku bez DPH. Doplněnou sazbu 20 % zaměňte za 19 %.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit ručně. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH, než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, tak seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.