Souhrn změn ve vydání 20100923

vydání: 20100923 - verze: 12

Výchozí filtr pro tabulku agendy

Spolu s rozvržením tabulky agendy lze nyní uložit i filtr. Díky tomu si lze vytvářet vlastní pohledy na data včetně omezení zobrazených záznamů filtrem. Funkce je zároveň náhradou výchozích filtrů z Varia 11.

Jsou 3 možnosti jak uložit filtr k zobrazení:

  • Při uložení zobrazení lze spolu s názvem zadat název uloženého filtru.
  • V okně Filtry, na nové kartě Filtry a rozvržení lze k uloženým rozvržením přiřadit uložený filtr.
  • Při zavření agendy se k aktuálnímu rozvržení uloží též aktivní filtr. Podmínkou je, že se jedná o uložený filtr. Při otevření agendy se obnoví rozvržení a aplikuje se filtr.

 

 

Ostatní

Prodejna - oprava tisku dokladů ze seznamu pohybů.

Mzdy - oprava výpočtu částky Základ u náhrady při DPN při likvidaci v následujícím čtvrtletí.

Převod dat V11-V12 protokol - protokol se otevře volitelně (na dotaz).

Převod dat V11-V12 neexistující výchozí sklad - pokud výchozí sklad nastavený u produktu neexistuje, odstraní se.

Převod dat V11-V12 vazba výdejky na fakturu - převedené výdejky měly předepsané číslo faktury, což vede k automatickému vkládání položek z výdejky na fakturu. Od tohoto vydání se předpis nepřevádí, položky na fakturu se přidávat nebudou.