Chyba Class does not support po aktualizaci

vydání: 20100524 - verze: 12

Při spuštění Varia se provede automatická aktualizace (pokud datový profil obsahuje novější vydání, například po stažení aktualizace pomocí funkce Vyhledat a stáhnout aktualizace). Při následném pokusu o spuštění Varia se zobrazí chybová hláška:

 

Class does not support automation or does not support expected interface.

 

Příčina

Chyba se projevuje na stanicích, které mají cestu nastavenou k síťovému datovému profilu pomocí připojené síťové jednotky namísto UNC cesty.

 

Řešení

1) Aktualizovat Vario spuštěním programu Setup.exe ze složky ..\Setup\Vario v datovém profilu.

nebo

2) Změnit nastavení cesty k profilu na UNC cestu místo mapované jednotky (např. \\Server\DataVario místo Z:\ ).

nebo

3) Aktualizovat Vario na vydání 20100527 a vyšší. Bohužel oprava bude aktivní až po instalaci nového vydání. Nové vydání proto musíte nejdříve instalovat pomocí výše uvedených řešení 1) nebo 2).