Mzdy - nová mzdová složka PPM po porodu

vydání: 20100617 - verze: 12

Z důvodu správného krácení dovolené byla vytvořena nová mzdová složka PPM po porodu se stejnojmenným typem složky. Zároveň je ošetřena hláška při pořízení mzdové složky PPM (která se zadává od nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, což je zpravidla 4 - 6 týdnů před předpokládaným dnem porodu), aby se složka PPM ukončila dnem, který předchází dni porodu a ode dne porodu se má pokračovat složkou PPM po porodu. Od roku 2009 dosud to bylo dle popisu v dokumentu: Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2009, odstavec Peněžitá pomoc v mateřství.

Mzdová složka Rodičovská dovolená se nechovala správně při zjišťování důvodů pro krácení řádné dovolené (Rodičovská dovolená se nepovažuje za odpracovanou dobu jako PPM). Proto tedy žádáme uživatele, aby věnovali pozornost krácení dovolené u žen, které mají ode dne porodu složku Rodičovská dovolená (nabízené krácení nemusí uživatel akceptovat a může zadat vlastní délku dovolené ke krácení, případně nulu).

Pokud budete chtít použít krácení dovolené automaticky, musela by se ve zpracovaných mzdách složka Rodičovská dovolená (ode dne porodu do vyčerpání 28, resp. 37 týdnů od nástupu PPM) změnit na PPM po porodu a přepočítat mzdu. Toto vše lze provést v uzavřeném období takto:

V potřebném období v agendě Mzdy spustíte dialog Hromadné zadávání | Nemoci, OČR...

  • Vario zobrazí hlášku, že je období uzavřené a že nemáte provádět změny, přesto chcete pokračovat? dáte Ano),
  • Najdete pracovní poměr, kde bude Rodičovská dovolená a změníte ji na PPM po porodu,
  • Dialog zavřete OK,
  • Pak spustíte v agendě Mzdy dialog Výpočet mezd | Výpočet mezd - výběr...,
  • Označíte potřebný pracovní poměr (event. více),
  • Klepnete na Výpočet mezd (opět se objeví hláška, že je období uzavřené atd., dáte Ano).

Pak by mělo být správně jak krácení dovolené (resp. se nebude krátit), tak Vyloučené dny na ELDP (kvůli kterým úprava v pořizování jiné složky, než PPM od dne porodu, vznikla).