Souhrn změn ve vydání 20100326

vydání: 20100326 - verze: 12

Prodejna

Čtení čárových kódů

Upravena funkce pro načítání čárových kódů, která řeší občasné nenačtení prvního znaku sejmutého kódu.

Alternativní nastavení pro zadání čárového kódu

Nová funkce Zadat čárový kód v seznamu funkcí pro klávesové zkratky. Funkce zobrazí okno pro vložení čárového kódu.

Předpokládané využití funkce je ve spolupráci s čtečkou čárových kódů. Je možné použít jí v případě, že standardní načítání čtečkou z nějakého důvodu není spolehlivé.

Například: pomocí klávesových zkratek se nastaví funkce Zadat čárový kód na klávesu F10. Čtečka se nastaví tak, aby posílala klávesu F10 před čárovým kódem.

Stisk klávesy F10 otevře vstupní okno pro čárový kód. Čtečka do něj zapíše sejmutý kód a potvrdí (odešle Enter). Na rozdíl od standardního vstupu čtečkou do okna Prodejny je tento způsob závislý na nastavení klávesnice. Je proto zároveň potřeba nastavit čtečku tak, aby správné znaky i na klávesnici s českým rozložením (zpravidla stačí nastavit kódy čísel na klávesy z numerického bloku).

 

Mzdy

Oprava chyby v načítání slev na dani z vydání 20100325.

 

Ostatní

V šablonách se nyní nabízejí uživatelská pole, což umožňuje zadání jejich výchozích hodnot podle šablony nového záznamu.