Souhrn změn ve vydání 20101119

vydání: 20101119 - verze: 12

Upozornění: toto vydání aktualizuje datovou strukturu. Prosím věnujte pozornost též informacím o vydání 20101116.

Daňová evidence

Oprava chyby "Časový limit vypršel" při zaúčtování (platí pouze pro data na SQL serveru).

Mzdy

Platební příkaz při ročním zúčtování daně

Pokud je částka z ročního zúčtování daně vyšší než činí odvod zálohové daně, položka se v platebním příkaze na zálohovou daň nevytvoří. V následujícím období se systém při vytváření platebního příkazu zeptá, zda uživatel chce umořit přeplatek v konkrétním období nebo jindy. Současně nabídne vyčíslenou částku, o níž bude odvod daně ponížen. Jestliže by částka z ročního zúčtování byla tak vysoká, že by se neumořila v následujícím období, bude se při vytváření platebního příkazu objevovat hláška tak dlouho, dokud částka nebude nulová. V případě, že se částka neumoří ani do konce roku, nebude se rozdíl v následujícím roce brát v potaz. Tzn., vznikne přeplatek na zálohové dani, který vyplyne i na Vyúčtování daně ze závislé činnosti… a uživatel si může na FÚ požádat o vrácení přeplatku, eventuálně se s FÚ domluvit na převedení přeplatku na jinou daň.