Souhrn změn ve vydání 20100604

vydání: 20100604 - verze: 12

Mzdy

Detail mzdy

V detailu mzdy na kartě Obecné jsou údaje z pracovního poměru. Tyto údaje bylo možné měnit i v zobrazení detailu měsíční mzdy. Nyní jsou tyto údaje zobrazeny pouze pro čtení a úpravy se provádí pouze z detailu pracovního poměru. 

Na kartě složek se ukládá naposledy použité řazení.

Tiskový formulář Mzdové listy

Opraven tisk oddílu Slevy na dani § 35 ba (netiskl se).

Další změny v tiskových formulářích jsou uvedeny v článku Mzdy - úpravy tiskových formulářů v obou agendách.

Vytvoření mezd - chyba vložení složek

V minulém vydání je chyba, která způsobuje, že se při vytvoření mezd nevloží výchozí složky, které mají datum platnosti do konce letošního roku. Chyba je opravena v tomto vydání.

 

Vydané doklady

Při vystavení dobropisu k faktuře v cizí měně se nyní na dobropis převezme kurz z faktury, aby byly dobropisované částky shodné s fakturou.

Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu

Doplněny sloupce z položky dokladu (Popis, Katalog.číslo, Jednotky, Sazba DPH, Cena s DPH, Sklad, Předkontace, Středisko, Zakázka).

 

Evidence majetku

Při vystavení interního dokladu k zaúčtování Technického zhodnocení a Změny ceny se uvede datum dokladu podle data Technického hodnocení resp. Změny ceny (v předchozích vydání bylo aktuální datum vystaveni dokladu).

 

Ostatní

Šablony a výchozí hodnoty z jiných dokladů

Pomocí šablon lze nyní nastavovat výchozí hodnoty některých polí hodnotami z dokladu na jehož základě se vytváří nový záznam. Popis je uveden v samostatném článku Přenášení textů ze zakázky na fakturu a v dokumentaci Vario 12 Použití šablon při vystavování dokladu k dokladu.