Mzdy - Úprava tiskových formulářů

vydání: 20100527 - verze: 12

TF Malá rekapitulace

TF zahrnuje údaje ze všech existujících knih v agendě Mzdy. Dosud však nezahrnoval ze všech knih údaje do odstavce Ostatní platby a srážky - na účet, ale pouze z aktuální knihy (z které byl TF spuštěn). Od tohoto vydání bude TF zahrnovat údaje ze všech knih včetně ostatních plateb a srážek.

 

TF Rekapitulace dle středisek a Rekapitulace po střediscích

Do TF se tiskly údaje dle tzv. kmenového střediska (z Prac.poměru na kartě Obecné). Od tohoto vydání budou TF zahrnovat údaje ze středisek mzdových složek ve vytvořených a spočítaných mzdách.