Souhrn změn ve vydání 20100218

vydání: 20100218 - verze: 12

Banka

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

Poslední krok průvodce byl zpřehledněn. V prvním kroku je volba [ ] Zobrazit částky v domácí měně (CZK), kterou můžete použít například pokud potřebujete rozdělit částku v CZK na doklady v různých měnách.

 

Sklad

Dialogové okno Katalog a sklad - počet zobrazených záznamů

V tomto okně je zobrazen seznam produktů. Seznam spojuje dohromady informace z

  • Katalogu - seznam zboží,
  • Skladu - informace o dostupnosti a variantách a
  • Ceníku - ceny pro konkrétního odběratele, ceny za varianty.

Vygenerování seznamu zboží je optimalizováno, ale pochopitelně spojit výše uvedené informace nějaký čas trvá. Z tohoto důvodu je ve výchozím nastavení omezen počet záznamů na 1000. Uživatelsky lze toto omezení změnit (zvýšit nebo zrušit). Nastavení vyššího čísla však vede ke zpomalení otevření okna.

Z tohoto důvodu je upraveno okno tak, že pokud není nastaveno omezení na méně než 5000 záznamů, nezobrazí se při otevření okna žádné produkty a musí se zadat vyhledávaný text.

Doporučujeme uživatelům, aby si nastavili rozumný počet naráz zobrazených záznamů. Domníváme se, že zobrazovat v tabulce tisíce záznamů nemá žádný smysl. Není v lidských silách pročítat si tisíciřádkový seznam. Správný postup je zapsat do okna pro hledání několik prvních písmen identifikátoru produktu (nebo názvu) a nechat si zobrazit pouze produkty, jejichž název začíná zadaným textem. Pokud je vráceno několik desítek záznamů, má smysl si seznam prohlédnout a pohledem v něm vyhledat požadovaný produkt. Pokud jsou vráceny stovky záznamů, bude efektivnější vyhledávaný text upřesnit. Pokud chcete rychlou odezvu hledání, nastavte si omezení do 1000 záznamů a pro hledání používejte zadání hledaného textu.

Tip: Pokud chcete hledat text jinde než na začátku, můžete použít hvězdičkovou konvenci.

Dialogové okno Katalog a sklad - redesign

Na okně již nejsou záložky. Seznam produktů k vložení se zobrazí pod seznamem vyhledaného zboží. Opakovaný stisk klávesy Enter přidává množství k vložené položce.

 

Zakázky

Sada

Produkt typu sada je nyní povolen také na dokladu typu Nabídka, Poptávka a Záloha vydaná.

Sleva položek

V dialogovém okně Sleva lze nyní pohodlně vybírat předpokládanou nákupní cenu a základní cenu pomocí rozbalovacích seznamů.

Dále byla rozšířena funkce pro načtení cen z nákupního ceníku a skladu (lze zvolit nejvýhodnější nákupní cenu nebo vybrat konkrétní ceník).

Průvodce objednáním

Pokud produkt používá balení, bude nyní průvodce objednávat vždy počet základních jednotek.

 

Účetnictví

Přiznání k DPH

Minulá verze Přiznání k DPH se nám nepovedla. Proto jsme celý systém zrevidovali a v tomto vydání je úplně nový průvodce, který vám pomůže s vystavením Přiznání k DPH. Lze vystavovat Řádná, Opravná a Dodatečná přiznání (dodatečných můžete vystavit libovolný počet). Přiznání se ukládají, takže je dostupná jejich historie. Ta slouží nejen k výpočtu koeficientů, ale též ke kontrole změn. Celý systém DPH jsme důkladně otestovali a tak doufáme, že toto vydání bude konečně bezchybné. Jak vystavit Přiznání k DPH naleznete v dokumentaci Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH.

Nedaňový doklad

Byl povolen předpis Nedaňový doklad na Zakázce, Nabídce, Objednávce a Poptávce.

Saldo

Oprava chyby "Položka v kolekci nenalezena" při vyrovnání salda.

Neúčtovat

Pomocí šablony lze nyní v knize předvolit Účtování=Neúčtovat (pole Uctovani hodnota 2).

 

Výroba

Oprava nabídky stavů nad položkami výrobní zakázky. Nyní lze zvolit vyskladnění materiálu a zaskladnění výrobků ze všech relevantních stavů.

 

Ostatní

Možnosti emailu

Do nastavení emailu byla přidána možnost použití objektu CDO. Tento způsob obchází problematické použití Outlooku nebo MAPI klientů. Vyžaduje nastavení správcem (je potřeba znát adresu SMTP serveru), ale jeho výhodou je spolehlivá funkce bez zdržování prvky zabezpečení.

Generování certifikátů

Generovat certifikát si může přihlášený uživatel, nepotřebuje mít právo nastavení Varia.

Nastavení rozvržení pro tisk

Oprava chyby "Není zadán správně zdroj sloupce! Zdroj musí být platný výraz." při definici souhrnů sloupce.

Povolit úpravy v tabulce agendy

Označení položky menu Povolit úpravy v tabulce agendy je zpět.

Nastavení na počítač

V jádru Varia byl upraven klíč pro nastavení ukládání možností souvisejících s počítačem. Toto nastavení se používá zpravidla pro uložení nastavení souvisejících s hardwarem (cesty ke složkám, používané periferie jako tiskárny). V tomto vydání se mění klíčování pokud je Vario spuštěno na terminal serveru tak, že klíč počítače tvoří dvojice Server Stanice. Důvod je ten, že některé periferie mohou být připojené k terminal serveru a jiné ke stanici.

Důsledkem může být ztráta dříve uložených nastavení při provozu na terminal serveru. Jedná se o nastavení

  • Homebankingu,
  • Cest pro ukládání soborů (průvodce exportem do Excelu, export do XML apod.).

Převod dat z Varia 11

Při převodu dat z Varia 11 se nesprávně převedly položky poplatků za elektroodpad. V důsledku toho se při úpravách dokladu může vložit poplatek za elektroodpad znovu. Převod je opraven.