Souhrn změn ve vydání 20100623

vydání: 20100623 - verze: 12

Mzdy

Nová zobrazení Životní výročí a Pracovní výročí

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci nepeněžní dar, který je do výše 2000 Kč osvobozen od daně (§14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.). Za účelem sledování těchto pracovních a životních výročí vznikla nová zobrazení Životní výročí a Pracovní výročí.

Životní výročí je 50 let a potom každých dalších 5 let věku. Pracovní výročí je 20 let a potom každých dalších 5 let trvání pracovního poměru. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

V zobrazení jsou barevně označeny měsíce:

 • Zelená - tento měsíc
 • Červená - již proběhlo
 • Žlutá - v následujících měsících

 

Pracovní smlouva

Nový tiskový formulář Pracovní smlouva (Personalistika, složka Nástup) slouží pro smlouvy podle zákoníku práce.

Jedná se o obecnou pracovní smlouvu, ale jednotlivé odstavce lze měnit v dialogovém okně, které se zobrazí před tiskem. V poli Pracovní poměr se vybere pracovní poměr zaměstnance, ostatní údaje se dotáhnou z již zadaných údajů ve Variu. V bodě 6.- je-li pracovní poměr na dobu určitou je potřeba doplnit datum Do. V bodě 8. - se vybere, zda bude mzda na účet nebo v hotovosti. Chcete-li uvést číslo účtu do pracovní smlouvy, je třeba vložit za "bankovní účet zaměstnance" příkaz <<VlozitCisloUctu>> a vyplnit ho do pole Číslo účtu. Při tisku další pracovní smlouvy lze pro opětovný výběr kliknout na Obnovit výchozí. Po zobrazení Pracovní smlouvy lze tuto pracovní smlouvu převést do MS Word a Uložit jako do vytvořené složky. Na kartě Dokumenty po kliknutí na Nový lze zadat název Pracovní smlouva a vytvořit Odkaz na tuto pracovní smlouvu.

 

Sklad

Rozbalení a sbalení

Funkce Rozbalení balení na skladové kartě byla doplněna o funkci Sbalit. Při sbalování je potřeba zadat množství jednotek, které se mají sbalit (při rozbalování se zadává počet balení, které se mají rozbalit). Funkce má omezení - je možné sbalit pouze produkty, které pocházejí ze stejného příjmu.

Tiskové formuláře inventury a varianty

Do tiskových formulářů inventury byla k popisu připojena varianta produktu (resp. byl přidán sloupec Varianta).

 

Účetnictví

Zobrazení Deník

V minulém vydání nám ze zobrazení vypadl sloupec Období. V tomto vydání je zpět.

 

Zakázky

Objednání služeb

V položkách zakázek jsou připraveny nové stavy (objednat, OBJEDNÁNO a DODÁNO), které budou sloužit pro objednání služeb (subdodávek). Stavy jsou již funkční, ale zatím nemají vazbu na objednávky. V objednávkách jsou nové stavy OBJEDNÁNO a DODÁNO, které mají stejný význam.

 

 

Ostatní

Číselníky F4 nebo Alt+DOWN

Do detailů záznamů bylo přidáno zpracování klávesové zkratky F4 (resp. Alt+DOWN). Tato klávesa

 • Otevírá rozbalovací seznam nebo
 • aktivuje funkci výběru (tlačítko [Kategorie...], [...], [31] atp.) nebo
 • otevírá přiřazený číselník nebo
 • nabízí přiřazení číselníku nebo
 • otevírá kalendář pro pole typu datum nebo
 • otevírá kalkulačku pro číselná pole nebo
 • otevře speciální seznam (např. seznam telefonů či e-mailů zadané firmy) nebo
 • neprovádí žádnou akci pro pole, kde se nepředpokládá plnění z číselníku (identifikátor, rodné číslo atp).

 

Součty v rozvržení pro tisk

V rozvržení pro tisk lze nastavit součty za skupiny. V případě dokladů se od tohoto vydání budou součty násobit znaménkem dokladu. Díky tomu se budou částky dobropisů odčítat a částky faktur přičítat (analogicky to platí pro příjmové a výdajové pokladní doklady, příjemky a výdejky).

Uvedený algoritmus se uplatní pouze pokud je součet zadán výchozím způsobem (slovo Součet v poli Souhrn). Jestliže zadáte součet pomocí funkce (např. =Sum([Název pole])), nebude se znaménko dokladu uplatňovat.