Mzdy - úprava TF Nemocenské pojištění v agendě Personalistika

vydání: 20100812 - verze: 12

Byla provedena úprava TF Nemocenského pojištění, ve kterém nebylo možné odstranit nepotřebné záznamy po použití tlačíka Načíst a Zobrazit. Chyba byla odstraněna a navíc se změnilo doplňování chybějících údajů otevřením detailu Pracovníka z dialogu Zobrazit.