Souhrn změn ve vydání 20100512

vydání: 20100512 - verze: 12

Evidence majetku

Provést odpisy - výběr majetku

Při otevření okna se vyberou záznamy majetku, které mají zůstatkovou cenu. V předchozím vydání se vybíraly všechny položky.

Kniha odpisu

Titulek pole Kniha_odpisu byl změněn na Kniha interních dokladů. Kniha se totiž používá nejen pro interní doklady odpisů, ale i pro doklady zařazení a vyřazení. Název pole zůstal stejný, na což je potřeba pamatovat při sestavování filtru.

 

Přijaté doklady

Celní kurs na položce faktury z třetí země

Po zadání kursu na položku přijaté faktury (celní kurs pro přepočet DPH) se zadaná částka nepřepočetla. Bylo potřeba nejdříve zadat měnu a kurs a teprve potom částky. Nyní lze postupovat i opačně, částky se přepočítávají i po změně kursu na položce.

 

Pokladna

Úhrada faktur a více firem

V dialogovém okně pro úhradu faktur přibyl zatrhávací box vedle volby Pokladní doklad:

[x] Pro každou firmu doklad,

pokud se vybere, vystaví se tolik pokladních dokladů, kolik je firem ve vybraných dokladech k úhradě. (Volba platí jen při vystavení nových pokladních dokladů.) Díky tomu lze nyní v hotovosti uhradit naráz větší množství faktur pro různé zákazníky.

Při placení faktur lze nyní vybrat faktury v tabulce agendy (voličem záznamů), výběr se převezme do okna výběru dokladů k úhradě.

Tabulka okna dokladů k úhradě nyní obsahuje navíc tyto sloupce:

  • Název firmy,
  • IČ a
  • Doprava.

Pokud si uspořádáte pořadí a šířky sloupců, rozvržení se uloží.

 

Sklad

Převodka a množstevní skupiny

Pokud převádíte produkt, který používá sériová čísla, šarže, trvanlivosti nebo umístění, zobrazí se po zadání množství okno pro zadání těchto údajů. U převodky se okno otevře nejdříve pro stranu výdeje. Po vyplnění údajů pro stranu výdeje bylo potřeba se přepnout (přepínač vlevo dole) na stranu příjmu, čímž se zkopírovaly údaje ze strany výdeje (kromě umístění). Nyní, pokud není vyplněna strana příjmu, se při zavření okna zobrazí dotaz, zda se mají údaje na stranu příjmu zkopírovat. Tím je zajištěno vyplnění strany příjmu, i když uživatel zapomene stranu příjmu vyplnit.

Odstranění vazby na fakturu nebo jiný doklad

Pokud omylem vystavíte fakturu k výdejce (příjemce atd.), je možné odstranit vazbu tak, že se smaže položka z faktury. V minulém vydání byla chyba, která odstranění bránila (hláška položka je rezervovaná). Pro odstranění položek s vazbou na sklad z dokladů platí následující pravidla:

  • Pokud je položka ve stavu koncept, rezervovat, vydat, fakturovat, lze položku odstranit bez problémů.
  • Pokud je položka ve stavu REZERVOVÁNO, lze jí odstranit jen pokud existuje vazba na jiný doklad, který zůstane "nositelem rezervace" dané položky. Pokud vazba na jiný doklad neexistuje, musíte nejdřív zrušit rezervaci a teprve potom můžete smazat položku.
  • Položky ve stavu VYDÁNO, PŘIJATO, OK nelze smazat ze skladových dokladů, které jsou "nositeli příjmu nebo výdeje na sklad". Tyto položky lze smazat z faktur a zakázek, čímž dojde k odpojení daného dokladu od výdejky/příjemky.
  • Ostatní položky (ve stavu DODAT, FAKTUROVÁNO, OBJEDNÁNO atd.) lze mazat. Pokud se tím zruší některá z vazeb (např. FAKTUROVÁNO), promítne se to ve stavu položky na zbývajícím dokladu.

 

Katalog

Rychlejší přidání ceny produktu do ceníku

Z detailu produktu lze otevřít seznam ceníků klepnutím na [»] vedle pole Cena. Pokud produkt nemá cenu v žádném ceníku, nabídne se její přidání (v minulých verzích se nabízelo otevření okna ceníky). Pro přidání ceny slouží nové okno, ve kterém se vybere ceník a konkrétní platnost cen, zadá se cena (a případně množství od).

Nový produkt z dokladu

V místní nabídce nad prázdným polem Produkt (Sklad) je nová položka Přidat nový produkt, kterou lze vytvořit nový záznam do katalogu. Hodí se například pokud potřebujete přidat produkt z vydané faktury, kde se nenabízí přidání nového produktu při zapsání neznámého identifikátoru do pole Produkt. 

 

Účetnictví

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH neakceptovalo zdanitelné plnění pro místo Třetí země na pokladních dokladech. Nyní jsou na pokladních dokladech akceptována všechna plnění včetně plnění s místem Třetí země a EU.

Tiskový formulář Zdanitelná plnění sazby DPH

Tiskový formulář Zdanitelná plnění sazby DPH byl upraven tak, aby se tiskly pouze použité sazby. Maximálně lze současně vytisknout 5 sazeb, pokud bylo v daném období použito více sazeb, budou vytisknuty ve sloupci "Ostatní sazby".

 

Výroba

Materiál s množstevní skupinou

Na výrobní zakázce lze nyní zadávat sériová čísla (a ostatní skupiny) k materiálu. Zobrazení příslušných sloupců se řídí aktuální položkou materiálu v dialogu množství. 

 

Zakázky

Stornování zakázek

V menu Agenda je nová funkce Stornování zakázek... .  Funkce slouží k hromadnému rušení zakázek. Hodí se například pro vyčištění neaktuálních zakázek po převodu dat z Varia 11 nebo při přechodu na používání objednacích strategií, kdy je potřeba, aby v požadavcích na zboží byly jen aktuální zakázky, které se budou dodávat.

Funkce otevře seznam všech položek zakázek, které nemají vazbu na další doklady (k položce nebyla vystavena faktura nebo výdejka nebo není rezervovaná). V tabulce vyberete zakázky, které chcete stornovat. Stornované položky jsou označeny stavem STORNOVÁNO a tím se nepromítají do požadavků na nákup zboží ani do jiných přehledů.

 

Objednávky

Stornování objednávek

Nová funkce analogická ke stornování zakázek.

Zboží doručit

V nabídce adres Zboží doručit na objednávce se nyní nabízí adresy naší firmy, adresy poboček naší firmy a adresy dodacích míst naší firmy.

 

Ostatní

Tisk tabulky agendy - sestava

Nastavení rozvržení pro tisk bylo přepracováno. Okno nyní zobrazuje sestavu tak, aby se zobrazení v návrhu co nejvíce blížilo tiskové podobě. Kromě toho lze nyní libovolně rozmístit údaje jako Datum, Název firmy, číslo stránky atd. do záhlaví a zápatí stránky. V návrhovém zobrazení jsou čárkovanou čarou vykreslené obdélníky (vlevo, uprostřed a vpravo), poklepáním vložíte buďto standardní proměnnou (Datum, číslo stránky,...) nebo můžete zapsat konstantní text tak, jako v případě nadpisu.

Seskupení se zapíná v levém sloupci, který obsahuje popisy sekcí a příkazy.

Číselníky

Ve Variu jsou dva způsoby připojení číselníků k polím. Původní, který byl převzat kvůli zpětné kompatibilitě z Varia 11 a nový, který používá nastavení polí agendy. V tomto vydání je sjednocen způsob vkládání hodnot z číselníků do textových polí na "rozbalovací tabulku" (původní číselníky používaly vložení hodnoty z dialogového okna číselníku).

SDK

Příklad tisku a exportu tiskového formuláře.

V databázi příkladů přibyl příklad (zdrojový kód) tisku tiskového formuláře, včetně exportu do PDF a odeslání emailem.