Souhrn změn ve vydání 20100325

vydání: 20100325 - verze: 12

Banka

Rozdělit úhradu

Pokud se při rozdělování sdružené úhrady vyberou doklady, jejichž součet překračuje částku k rozdělení, zobrazí se dotaz, zda se má rozdělovaná částka překročit. Při výběru Překročit se vloží doklady s plnou částkou a rozdělovaný řádek bude obsahovat "přerozdělenou" částku (bude mít opačné znaménko než původně rozdělovaná částka).

Volba Nepovolit překročení rozdělí částku tak, aby na rozdělovaném řádku zbyla 0 (tak fungovala funkce v předchozích vydáních).

Možnost překročit rozdělovanou částku lze využít například v případě rozdělování sloučených úhrad platebními kartami, kde překročený přebytek představuje poplatky za karetní operace.

 

Doklady k úhradě

Dialogové okno pro výběr dokladů k úhradě bylo upraveno tak, aby zobrazovalo "přeplacené" doklady. V předchozích vydáních se nabízely k úhradě vydané faktury, které byly přeplacené (duplicitní úhrada apod.) při zvoleném zobrazení "Doklady, které máme uhradit my".  Nyní se nabízejí ve všech zobrazeních jak přeplacené vydané, tak přijaté doklady.

Tato úprava usnadní též výběr dokladů pro vzájemné vyrovnání nad interním dokladem.

  

Sklad

Počítané ceníky

Bylo upraveno zpracování výrazů počítaných ceníků. Nyní lze použít v podstatě všechny výrazy, které jsou povolené v SQL dotazech. Při definici výrazu přepočtu je potřeba brát v potaz, nad jakým typem databáze bude přepočet probíhat. Obecné aritmetické výrazy mají univerzální platnost jak na souborové databázi, tak SQL serveru, ale např. znak mocniny ^ není na SQL serveru podporován.

Funkce Nz() je v případě SQL serveru automaticky přeložena na IsNull().

Vede-li výraz přepočtu k nulové ceně, je místo něj použita cena ze zdrojového ceníku.

 

Účetnictví

Tiskový formulář Předvaha

V možnostech tisku tiskového formuláře Předvaha přibyla nová volba "Tisknout střediska jednotlivě". Tato volba souvisí s tiskem více středisek (odkaz Více... vedle seznamu Středisko). Pokud vyberete více středisek, můžete zvolit, zda se pro každé středisko vytiskne samostatný formulář Předvaha (volba Tisknout střediska jednotlivě nezaškrtnuta) nebo se střediska vytisknou společně na jedné Předvaze. Volba Tisknout střediska jednotlivě není dostupná pro Zobrazit náhled před tiskem.

Pro získání mezisoučtu za jednotlivá střediska při tisku na jedné Předvaze můžete zvolit Středisko v zobrazení Mezisoučtů.

 

Zobrazení Účetní kniha

Do zobrazení Účetní kniha byly přidány další sloupce obvyklých údajů. Lze je zobrazit pomocí menu Formát/Zobrazit skryté sloupce.

 

Výroba

Zadávání postupů a kusovníků

V agendách Operace a Kusovníky je nové dialogové okno, jehož prostřednictvím lze zobrazit a zadávat operace a kusovníky zároveň k jednomu konkrétnímu výrobku.

 

 Ostatní

Funkce Nový záznam - Podle záznamu byla upravena tak, že pokud vyberete vzorový záznam, jehož typ se liší od výchozího typu záznamu v dané knize, zobrazí se dotaz, zda chcete použít typ záznamu podle vzoru nebo podle knihy. V předchozích vydáních se použil typ podle knihy. (Podmínkou je, že daný typ je v knize povolen. V knihách, které používají číselnou řadu podle Typ záznamu, se dotaz na typ zobrazí vždy.)

 

Rychlý součet v položkách dokladu - příkaz Rychlý součet v místní nabídce nad položkami dokladu se nyní zobrazuje i pokud není aplikován filtr na položky dokladu. Příkaz je přesunut nad sekci filtrů. (Příkaz se zobrazuje pouze nad poli, pro které je relevantní.)

 

Oprava zaznamenávání změny hodnoty uživatelem definovaných polí do deníku (volba Při změně zapsat do deníku původní a novou hodnotu).

 

Automatická komprese aplikací - pokud naroste velikost aplikačního mdb/mda souboru na více než 4 násobek původní velkosti, je soubor automaticky opraven a zkomprimován, čímž se jeho velikost zmenší (zpravidla na původní velikost).

 

Karta Vlastní - pole typu měna a desetinné číslo zobrazená na kartě vlastních údajů se budou zobrazovat širší (cca o 5 mm), aby se do nich vešly částky v řádu stovek milionů.