Souhrn změn ve vydání 20100909

vydání: 20100909 - verze: 12

Pokud máte vydání starší než 20100902, čtěte prosím souhrn změn ve vydání 20100902.

Zdroje

Typ zdroje

Do agendy Zdroje byla přidána podpora typů záznamů. V detailu zdroje je nový rozbalovací seznam Typ zdroje.
Základní typy záznamů jsou:

 • Osoba (OS)
 • Zařízení (ZA)
 • Lokace (LO)
 • Přírodní zdroj (PZ)
 • Finanční zdroj (FI)

Další typy odvozené od těchto základních lze přidávat v Možnostech knihy pod položkou Povolené záznamy.
Ve stávajících knihách agendy Zdroje je potřeba otevřít možnosti knihy a vyplnit Výchozí záznam (zpravidla Zařízení) a vyplnit tabulku povolených záznamů (podle potřeby).

 

Upomínky

Jméno osoby

Ve vystavených upomínkách lze nyní změnit jméno osoby, což uplatníte, pokud je potřeba upomínku zaslat jiné osobě, než je uvedená na faktuře.

 

Evidence majetku

Povolit úpravy v tabulce agendy

Bylo přepracováno upravování záznamů přímo v tabulce agendy. Nyní lze záznamy do tabulky agendy také přidávat. Některá pole lze měnit jen u nezařazeného majetku (vstupní cena, odpisová skupina atp.).

Při úpravách v tabulce agendy je potřeba dbát na správné vyplnění údajů odpisových skupin, sazeb a délky trvání odpisů. Na rozdíl od detailu záznamu se tyto hodnoty nevybírají ze seznamů a nedoplňují se navazující údaje. Proto musíte buďto vyplnit údaje přesně tak, jak mají být, nebo použít detail záznamu.

 

Ostatní

 • Vkládání poplatku za likvidaci elektroodpadu do zaúčtovaných a uzamčených dokladů - bylo potlačeno dodatečné vložení poplatků do dokladů, které nemají vyplněný poplatek, ale jsou zaúčtované nebo uzamčené.
 • Prodejna pomalé načítání čárového kódu v poli Popis - u rozsáhlých katalogů mohlo docházet k situaci, kdy se po sejmutí čárového kódu do pole Popis nebo Produkt vyplňoval kód pomalu, znak po znaku. Od tohoto vydání již k pomalému načítání docházet nebude.
 • Mzdy tiskové formuláře Výplatní lístek - štítky a Výplatní lístek - obálky - opraven tisk.
 • Mzdy elektronické podání nemocenské pojištění - byl problém s odesláním u zaměstnanců, kteří měli předběžně vyplněné datum skončení. Problém byl opraven tím, že se v podání budoucí datum skončení neuvádí.
 • Mzdy oprava chyby dotaz je příliš složitý při zaúčtování mezd při použití Access 2007.
 • Příjemka a oprava kurzu - při opravě kurzu nad příjemkou se v případě dat na SQL serveru, při pokusu o následnou editaci dokladu, zobrazí chybová hláška o konfliktu zápisu. Chyba byla opravena.
 • Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu - při použití nad MS SQL serverem 2000 se otevíralo s chybovou hláškou - opraveno.
 • Dodací list a skladový doklad - byly upraveny titulky odběratel/dodavatel tak, aby respektovaly tisk těchto formulářů z dokladů vratek a příjemek. (U Vratky výdejky se má za to, že zboží vrací odběratel dodavateli.)
 • Sklad hromadná změna polí Nákupní strategie, Množství minimální a Množství maximální - v agendě Sklad bylo možné použít funkci Nahradit jen pro pole Množství bodu objednání. Nyní byla doplněna i možnost hromadně změnit také ostatní pole ovlivňující vystavování objednávek.