Přenášení textů ze zakázky na fakturu

Pokud se vystavuje doklad k dokladu (faktura k zakázce, výdejka k faktuře atd.), přenáší se většina polí podle určitých pravidel.

Pro kopírování hodnot polí 

 • Text,
 • Text_dokladu,
 • Udaj_1,
 • Udaj_2,
 • Kategorie a
 • Komentar

platí nyní nové, jednotné pravidlo:

Pokud je na cílovém dokladu pole vyplněné šablonou, platí hodnota vyplněná šablonou (hodnota se nepřenese ze vzorového dokladu).

Pokud je výchozí hodnota prázdná, přenese se hodnota ze vzorového dokladu.

 

Příklad

Ve Vydaných dokladech máme výchozí šablonu Výchozí, která nastavuje text nad položkami na hodnotu

Fakturujeme Vám následující položky

Máme zakázku, na které je uvedený text

Na základě Vaší poptávky XY Vám dodáváme následující položky

Pokud vystavíme fakturu ze zakázky, bude na faktuře text Fakturujeme Vám následující položky

Pokud chcete na faktuře jiný text, máte následující možnosti:

1) Možnost změny šablony pro vystavení dokladu k dokladu.

V knize zakázky vytvoříte novou šablonu "Zakázka" (název je volitelný). Nastavíte tuto šablonu jako výchozí.

V knize faktur vytvoříte šablonu stejného názvu, ale nenastavíte ji jako výchozí. V této šabloně neurčíte výchozí hodnotu pole Text.

Při vystavení faktury k zakázce se pro fakturu použije šablona "Zakázka" (Vario kontroluje, zda v cílové knize existuje šablona stejného názvu jako šablona na základě které vznikl vzorový doklad). Protože pole Text má podle této šablony prázdnou výchozí hodnotu, přenese se text ze zakázky.

2) Definice přenášených údajů prostřednictvím šablony

Stejně jako v předchozím případě vytvoříte stejnojmenné šablony v knize faktur a zakázek. V knize faktur použijete výraz =[vzor!<název pole ze zakázky>]pro vyplnění výchozí hodnoty pole text.

Například

 • =[vzor!Text]
 • Fakturujeme Vám následující položky zakázky číslo <% [vzor!Cislo_dokladu] %> ze dne <% [vzor!Datum] %>:
 • ="Fakturujeme Vám následující položky zakázky číslo " & [vzor!Cislo_dokladu] & " ze dne " & [vzor!Datum] & ":"

 

První příklad přenese text, druhé dva sestaví text z konstantních údajů a hodnot polí zakázky (první používá syntaxi obdobnou jako u šablon emailů, druhý syntaxi výrazů MS Access).

Analogicky můžete vyplnit hodnoty ostatních výše uvedených polí. Dále můžete tímto způsobem přenášet hodnoty uživatelských (u_*) polí.

 

Související dokument

 

Informace

 • Plánujeme další možnost přiřazení šablon v nastavení souvisejících knih pro operace.
 • Hodnoty uživatelských polí (u_*) se v tomto vydání budou přenášet jen při vystavení dokladu z funkcí nad vzorovým dokladem (nabídka stav, nebo tlačítko "vše"). Nebudou se přenášet při vystavení dokladu funkcí z menu agenda, V příštím vydání bude funkční přenos uživatelských polí i v tomto případě.