Nové stavy položky Zakázky a Objednávky

vydání: 20100622 - verze: 12

Nad položkou zakázky, která neobsahuje skladovou položku, jsou k dispozici 3 nové stavy:

  • objednat,
  • OBJEDNÁNO a
  • DODÁNO.

 

Stav objednat se nabízí v případě, že stávající stav je prázdný, stav OBJEDNÁNO se nabízí pouze pokud je stav objednat a stav DODÁNO pouze nad stavem OBJEDNÁNO.

Položky ve stavu objednat lze vrátit zpět do prázdného stavu nebo přepnout do stavu OBJEDNÁNO.

Položky ve stavu OBJEDNÁNO lze vrátit do stavu objednat, lze je fakturovat nebo přepnout do stavu DODÁNO.

Položky ve stavu DODÁNO lze vrátit do stavu OBJEDNÁNO a lze je fakturovat.

 

Nad položkou objednávky, která neobsahuje skladovou položku, jsou k dispozici 2 nové stavy:

  • OBJEDNÁNO a
  • DODÁNO.

 

Stav OBJEDNÁNO se nabízí pouze pokud je stávající stav prázdný a stav DODÁNO pouze nad stavem OBJEDNÁNO.

Položky ve stavu OBJEDNÁNO lze vrátit do prázdného stavu, lze je fakturovat nebo přepnout do stavu DODÁNO.

Položky ve stavu DODÁNO lze vrátit do stavu OBJEDNÁNO a lze je fakturovat.

 

Tyto stavy jsou určeny pro připravovanou funkci objednávání služeb. Položky zakázek obsahující neskladové položky (služby) bude možno určit k objednání změnou stavu na objednat. Průvodce vystavením objednávek je nabídne k objednání, pokud se vystaví objednávka, změní se stav na OBJEDNÁNO. Po splnění objednávky se stav nastaví na DODÁNO. Stavy se budou měnit současně na položce zakázky a objednávky.

Tak jako u ostatních stavů neskladových položek nemůže stav nabývat více hodnot zároveň a nelze provádět částečné plnění. Tyto možnosti mají pouze stavy u skladových položek.