Souhrn změn ve vydání 20100812

vydání: 20100812 - verze: 12

Banka

Načítání výpisů Citibank

Byla přidána nastavení Rozpočítat poplatky a číslování výpisů podle číselné řady výpisu, nebo podle pořadí výpisů ve Variu.

Dále byla přidána informace o ceně platby, měně a kurzu, pokud je v jiné měně, než zaúčtovaná částka v příkaze.

 

Objednávky

Průvodce objednáním

Průvodce vystavením objednávek byl přepracován. Nyní lze jeho prostřednictvím objednávat také služby.

Pro objednání služby se v zakázce vytvoří položka s produktem typu služba (nebo bez produktu). Pokud má být služba objednána, nastaví se stav na objednat.

Průvodce vystavením objednávek vystaví objednávku na každou službu ze zakázek ve stavu objednat. Stav služby v zakázce se změní na OBJEDNÁNO. Konečným stavem je DODÁNO, tento stav lze nastavit jak na objednávce, tak na zakázce. Nastavením na jednom z dokladů se nastaví stav i na druhém.

Při objednávání zboží je navíc nyní k dispozici sloupec s číslem zakázky, ze které vzešel požadavek na produkt. Průvodce při vystavení objednávky vytváří vazbu mezi objednávkou a zakázkou (platí pouze pokud se používá jedna z metod s Plánem objednání - viz nastavení agendy Objednávky).

 

Evidence majetku

Založení majetku z nákupního dokladu

Nová položka Majetek... v místní nabídce nad položkou nákupního dokladu umožňuje založit nový záznam do agendy majetku. Funkce slouží ke zjednodušení práce při nákupu majetku nebo technického zhodnocení. Umožňuje zapsat majetek přímo z nákupního dokladu. Funkce je dostupná nad položkou přijaté faktury nebo výdajového pokladního dokladu, která nemá vyplněné pole Produkt.

Funkce je dostupná v tomto vydání, ale nebylo dokončeno testování funkčnosti. Popis použití doplníme po ukončení testování.

Nové zobrazení Pohyby drobného majetku

Zobrazení Pohyby drobného majetku zobrazuje příjmy a výdeje majetku typu Spotřeba.

 

Sklad

Inventura - nové sloupce

Do okna inventury přibyly nové sloupce Dodavatel, Výrobce, Zařazení a Katalogové číslo pro snazší hledání a filtrování seznamu skladových položek.

 

Katalog

Nové zobrazení Katalog a sady

Zobrazuje položky katalogu + sloupce materiálu (Produkt komponenty, Varianta a Množství) připojeného k sadám nebo výrobkům. Řádek sady je tudíž zopakován pro každou komponentu sady.

Definice stromu produktů

Přidány sloupce Dodavatel a Výrobce pro snazší zařazování produktů do kategorií.

 

Ostatní

Položky dokladu -  zachovává se zobrazení sloupce Množství jednotek.

Celní sazebník TARIC - aktualizace internetového odkazu na novou adresu stránek s číselníkem.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě - oprava chyby "Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz DokladyKUhrade".

Účetnictví - oprava zaúčtování kursových rozdílů při úhradě přijaté faktury v cizí měně výdajovým pokladním dokladem (docházelo k prohození nákladového a výnosového účtu kursového rozdílu).

Oprava zobrazení sloupce Sklad v položkách dokladu po vložení zboží pomocí dialogového okna Katalog a sklad.

Přidána kontrola změny odvedeného DPH na změnu pole Produkt v položkách dokladu.

Oprava součtu množství v tiskovém formuláři Dodací list pro položky obsahující produkt typu Sada.

Doplnění oslovení k záznamu osoby, která je vložena do adresáře z dokladu.

Doplnění oslovení k záznamu osoby, která je vložena do adresáře obchodního rejstříku.

Funkce Najít a nahradit nyní umožňuje i nahrazení části nalezeného textu.

Tiskový formulář Faktura a se slevami - povoleno zvětšení pole popis a katalogové číslo (na tiskovém formuláři nebude docházet k oříznutí textu).

Nové okno pro výběr Datumu a Času byl implementován do modulu Výroba a agendy Zdroje. Zadané údaje se potvrdí klávesou Enter nebo klepnutím na pole minut.

Účetnictví - přidán tisk kontrolního součtu položek rozúčtování dokladu do tiskového formuláře Účetní doklad.

Prodejna - oprava funkce Akceptovat výchozí sklad produktu. Výchozí sklad produktu byl akceptován pouze při zadání čárovým kódem.