Souhrn změn ve vydání 20100527

vydání: 20100527 - verze: 12

Adresář

Funkce vyhledat a odstranit duplicity

Okno pro odstranění duplicit bylo přepracováno na styl průvodce.

 

Přijaté doklady

Splatnost příkazu

V detailu přijaté faktury, na kartě Souvislosti je zobrazení "Příkaz k platbě nebo k inkasu". V tomto zobrazení je nově sloupec Datum splatnosti, který zobrazuje datum splatnosti Příkazu (nebo položky Příkazu, je-li zadán zde). 

 

Mzdy

Tiskové formuláře rekapitulace

U tiskových formulářů Rekapitulace dle středisek, Rekapitulace mzdových složek a Rekapitulace po střediscích byl změněn způsob načítání střediska. V předchozích vydáních mělo přednost středisko zadané u pracovního poměru. Nyní se přednostně tiskne podle střediska uvedeného v mzdové složce. Pokud není uvedeno středisko u mzdové složky, použije se středisko Pracovního poměru.

Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Opravena chyba tisku více druhých stran.

Tiskový formulář Malá rekapitulace

Viz samostatný článek.

 

Sklad

Zobrazení Sklad

Zobrazení Sklad má nyní 2 varianty. Jedna se použije pro sklady s oceňováním FIFO a druhá pro sklady s průměrnými cenami.

Pro sklady FIFO je uvedena cena Celkem FIFO a fiktivní sloupec "Cena za jednotku", který zobrazuje podíl Celkem FIFO / Skladem (skutečná cena za jednotku však může být u každého kusu jiná).

Pro sklady s průměrnými cenami jsou zobrazeny sloupce Cena průměrná a Cena celkem (Cena celkem = Cena průměrná * Skladem).

V předchozích vydáních obsahovalo zobrazení jak cenu Celkem FIFO tak Cenu průměrnou. Relevantní však byla pouze cena ve sloupci, který odpovídal nastavení skladu, druhá z cen nedávala smysl.

Převodky, umístění a sériová čísla

V minulém vydání jsme publikovali úpravu, při které se zobrazuje dotaz na kopírování množstevních skupin na stranu příjmu u výdejky. V tomto vydání probíhá kopírování automaticky bez zobrazení dotazu. Pouze v případě, že je vyžadováno vyplnění umístění, se zobrazí upozornění a vyplnění se nabídne.

Tiskový formulář Dodací list

Na tiskový formulář Dodací list se tisknou čísla objednávek odběratele.

Rezervační fronta

Nad polem Stav u položky dokladu lze otevřít dialogové okno pro úpravu pořadí rezervací (rezervační fronta). V tomto vydání je úprava, která zrychluje otevření okna.

Zobrazení rezervační fronty v tomto vydání přibylo do okna pro zobrazení množství produktu (Ctrl+M nad položkami dokladu, tlačítko Množství v detailu produktu na kartě Sklad a tlačítko [...] a pole Skladem v detailu skladové položky). Díky tomu lze zobrazit rezervační frontu bez nutnosti otevírat doklad, na kterém je produkt rezervován.

Vystavení dokladu podle dokladu

Do následujících funkcí, které kopírují doklady bez vazeb obchodního případu

 • Vystavit výdejku /  Podle příjemky
 • Vystavit příjemku /  Podle výdejky
 • Zkopírovat zakázku / do nové objednávky
 • Zkopírovat objednávku / do nové zakázky
 • Vystavit fakturu podle / Faktury přijaté
 • Vystavit fakturu podle / Faktury vydané

bylo přidáno kopírování množstevních skupin (sériových čísel, šarží a trvanlivostí) k produktům.

Oprava chyby vracení výdejů

U dat na SQL serveru se v některých případech při zrušení výdeje (zrušit vyskladnění) zapsalo špatné množství Zbývá do historie příjmů. Tato chyba byla ve vydáních zhruba od 200912xx do 20100428, v následujících vydáních se již nevyskytuje.
V tomto vydání byla rozšířena funkce Kontrola dat doplňku Správce databáze o opravu špatného množství Zbývá v historii příjmů.

 

Zakázky

Zobrazení Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky

Nové zobrazení zobrazuje součet fakturace (výnosy) a součet pořizovací ceny zboží podle výdejů (náklady).

Toto zobrazení doplňuje stávající zobrazení Přehled výnosů a nákladů zakázky, které zobrazuje náklady podle přijatých faktur, ale nezapočítává náklady za zboží vydané k zakázce.

Objednávky - adresa zboží doručit

Na tiskovém formuláři Objednávka (Objednávka anglicky, Objednávka německy) se nyní adresa Zboží doručit tiskne na lépe viditelném místě - vedle adresy odběratele.

Zobrazení Zakázky a hodiny

V menu zobrazení agendy Zakázky je nová skupina (vnořené menu) Hodiny. Pod Hodiny byla přesunuta kontingenční tabulka Hodiny k zakázkám a dále přibylo nové zobrazení Zakázky a hodiny. Toto zobrazení je stejné jako zobrazení Zakázky, ale má navíc sloupec Hodiny, ve kterém je součet všech hodin vykázaných na zakázku.

V menu zobrazení je také nová složka Náklady a výnosy, do které byla přesunuta zobrazení Náklady a výnosy zakázek.

Účetnictví

Obraty konta

Dialogové okno Obraty konta bylo upraveno tak, že lze kromě konta vybrat též rok, za který se mají obraty zobrazit (dříve okno zobrazovalo pouze obraty za rok zobrazený na Panelu nástrojů).

 

Ostatní

Rozvržení - možnosti publikování

Vlastní rozvržení tabulky agendy, které si uložíte pod vlastním názvem (včetně rozvržení pro tisk), lze nyní publikovat i pro ostatní uživatele. Jsou dvě možnosti.

1) Panel nástrojů Filtry - Zobrazení: Zobrazení / Rozvržení pro: Zobrazení / Načíst rozvržení. Otevře se seznam uložených rozvržení. Vyberete rozvržení, tlačítkem Publikovat se majitel rozvržení změní na Všichni, čímž se rozvržení objeví v nabídce uložených rozvržení všem uživatelům.

2) Nástroje / Možnosti - okno Možností - Moduly: Modul / Agendy: Agenda / Zobrazení: Zobrazení / rozvržení. V tabulce rozvržení změníte uživatele na Všichni. Tím se rozvržení objeví v nabídce uložených rozvržení všem uživatelům.

Při publikování věnujte pozornost názvu rozvržení. Nesmí existovat dvě rozvržení se stejným názvem a stejným vlastníkem, jinak dojde k chybě duplicity klíče. Proto se před publikováním ujistěte, že rozvržení daného názvu pro vlastníka Všichni ještě neexistuje. Pokud ano, přejmenujte nejprve rozvržení.

Správce databáze - kontrola dat

Kontrola dat vypisovala chybu "Cena výdeje na dokladu se liší od ceny příjmu na sklad" v případě skladu s průměrnými cenami. Kontrola je opravena tak, aby akceptovala příslušné oceňování.

Tisk aktuálního objektu

Do hlavičky nebo patičky sestavy (tisk aktuálního objektu nebo Nastavit rozvržení pro tisk) lze nyní vybrat též tisk filtru, který je aplikován na tabulku agendy.

Klávesa F4 nebo Alt+DOWN v dialogu Doklad

V dialogovém okně detailu dokladů bylo doplněno otevírání číselníků na klávesu F4 (resp. Alt+DOWN). V prvcích typu pole se seznamem tato klávesa rozbalí seznam, v prvcích typu textového pole buďto otevře připojený číselník nebo zobrazí seznam hodnot relevantních pro dané pole.

 • Pole typu datum: zobrazí se kalendář.
 • Číselná pole: otevře se kalkulačka.
 • Textová pole s evidenční hodnotou: otevře se připojený číselník nebo se nabídne jeho připojení.
 • Textová pole systémová (Číslo dokladu, Variabilní symbol, Kniha, Stav dokladu): nestane se nic.
 • Textová pole s tlačítkem [...] (Zakázka, Vracená položka, Měna): provede se stejná akce jako při klepnutí na tlačítko vedle prvku.
 • Telefon, Email: otevře se seznam kontaktních údajů vybrané firmy.
 • Popis, Katalogové číslo: zobrazí se seznam produktů.
 • Stav: zobrazí se místní nabídka stav.