Souhrn změn ve vydání 20100422

vydání: 20100422 - verze: 12

Banka

Načtení výpisů Homebankingem a párování položek příkazů bez dokladu

Při načítání výpisů pomocí Homebankingu se vyhledávají doklady a párují se s platbami. U odchozích plateb se párují též položky odeslaných příkazů. V případě, že příkaz obsahoval položku, ke které nebyl připojen doklad, položka neměla vyplněnou poznámku, předkontaci ani jinou vazbu, nebyla propojena s položkou výpisu. (Další podmínkou nepropojení bylo, že banka nevrací informaci pro odesílatele.)

Tyto položky se v tomto vydání budou propojovat.

Evidence majetku

Opravena nemožnost upravit formát tisku štítků s čárovým kódem majetku.

 

Vydané doklady

Tisk faktur

Byly upraveny tiskové formuláře faktur. Netiskne se informace o uhrazené záloze, pokud není k faktuře připojena uhrazená záloha. Dále byla přidána kontrola nulové ceny (kromě Faktury s kontací).

U Faktury se slevami se nyní tiskne též katalogové číslo. U Faktury s příkazem se v příkazu tiskne částka k úhradě v měně dokladu.

  • Faktura s dluhy
  • Faktura s příkazem
  • Faktura s kontací
  • Faktura se splátkovým kalendářem
  • Faktura se zálohami
  • Faktura se slevami

 

Tiskový formulář Faktura byl v tomto smyslu upraven již v předchozích vydáních.

Odpočet zdaněné uhrazené zálohy

Při připojení zálohové faktury (zálohových faktur) k faktuře se kontroluje, zda byly k zálohovým fakturám vystaveny Daňové doklady o přijetí platby (dále DDoPP). Pokud ano, odečte se již vykázané DPH od DPH uvedeného na faktuře. Toto fungovalo dobře za předpokladu, že faktura obsahovala částky ve stejných sazbách jako DDoPP. Pokud však faktura obsahovala jiné částky, nebo byla odečtena záloha vyšší než faktura (vznikl přeplatek), nebyly odečteny všechny zdaněné částky.

V tomto vydání je nový způsob vyhledání a vložení zdaněných položek (dále odepisování položek z DDoPP), který tyto problémy řeší. Protože může existovat více zálohových faktur, více DDoPP (splátky) a více konečných faktur, zvolili jsme následující algoritmus přiřazení částek z DDoPP k faktuře:

  • Nejdříve se přiřadí zálohy podle položek: prochází se všechny položky z DDoPP, které souvisejí s fakturou. Pokud je nalezena na faktuře položka se stejnou částkou a stejnou sazbou (20%=20%) jako na některém z DDoPP, tak se tato částka a sazba odečte.
  • Potom se odepisují položky z DDoPP, kde je stejný typ sazby (Základní=Základní nebo Snížená=Snížená, tj. 20%=20% ale také 20%=19%).
  • Potom se odepisují položky z DDoPP bez ohledu na sazbu.
  • Zdaněné položky z DDoPP se odepisují jen do výše uhrazené / požadované zálohy (podle toho, co je vyšší).

 

Vložené částky odpočtu záloh lze nyní upravovat

Pokud uživatel není spokojen s automaticky vyplněnou částkou, může jí ručně změnit (zpravidla snížit) v položkách faktury. Vario nedovolí zadat částku vyšší, než je nepoužitá částka na DDoPP v dané sazbě. Přesto musí uživatel při této změně promyslet, jakou částku pro tu kterou sazbu DPH z kterého DDoPP odepíše a zkontrolovat si, že v konečném součtu bude souhlasit jednak součet odepsaných částek a za druhé součet částek použitých z jednotlivých záloh, ke kterým náleží konkrétní DDoPP.

Bez ohledu na provedené úpravy částek v položkách dokladu se zálohy znovu přepočtou, pokud se zasahuje do seznamu připojených zálohových faktur. Z důvodu zachování vazeb na DDoPP nelze u položky s odpočtem sazby DPH měnit Sazbu DPH, Popis, Variabilní symbol a některé další údaje.

 

Přijaté faktury

Zobrazení Pohledávky zpětně ke dni

Byly doplněny úhrady prostřednictvím uhrazených záloh.

Cena na příjemce

Při vytvoření příjemky z faktury přijaté se na příjemce uvede cena převzatá z faktury přijaté (vč. případných vedlejších nákladů). Pokud se příjemka vytvoří z objednávky, přebírá se cena z objednávky. Nyní byla funkce upravena tak, aby se cena převzala z přijaté faktury - pokud již faktura existuje, i v případě zaskladnění z objednávky.

Pokud jsou v nákupním ceníku uvedeny ceny včetně DPH, ale na přijaté faktuře byly ceny bez DPH, došlo při vystavení příjemky z objednávky k převzetí cen s DPH do příjemky. Tato chyba byla opravena.

Ostatní

Pro vývojáře - SDK

V nastavení Exportů lze nyní vybrat více rozsahů pro export (v předchozích vydáních bylo možno vybrat jen jeden).