Souhrn změn ve vydání 20100205

vydání: 20100205 - verze: 12

Mzdy

Aktualizované tiskové formuláře v agendě Mzdy a Personalistika pro rok 2010. (Více je uvedeno v samostatném článku).

Oprava výpočtu sražené zálohové daně v ročním zúčtování. (Více je uvedeno v samostatném článku).

Personalistika při otevření pracovního poměru se bere v potaz oprávnění ke knize pracovníka (dříve jen oprávnění k agendě Personalistika).

Vydané doklady

Do tiskového formuláře Faktura byla přidána kontrola ceny položek. Pokud není zadána cena, zobrazí se upozornění. Tuto kontrolu lze vypnout (vypnutí platí pro uživatele a všechny doklady).

Nový tiskový formulář Faktura se slevami zobrazuje slevy zadané prostřednictvím dialogu slevy položek.

Sklad

Inventura nově lze aktualizovat stav skladu v již založené inventuře (tlačítko Aktualizace inventury). Aktualizace zachová množství zadané do sloupce Inventura, ale zaktualizuje stav skladu (k datu inventury) a ceny produktů.

Katalog, pole výchozí stav omezeno na seznam. Nabízí se pouze aktivní knihy skladů (ne ty, co mají nepoužívat).

Skladové doklady

Filtr Nerealizované doklady byl opraven tak, aby zobrazoval všechny doklady, které obsahují vyskladněné/nezaskladněné položky.

Byl přidán filtr Nefakturované doklady, který zobrazuje skladové doklady bez účetních dokladů (faktur).

Vystavení výdejky podle příjemky nekopírovalo množství balení - opraveno.

Zakázky

Při kopírování zakázky do objednávky se nebude přenášet firma.

Ostatní

Prodejna - při načítání kódu zákazníka lze načíst i kód osoby, která patří do firmy. V tomto případě se vystaví doklad na firmu a osoba je uvedena v poli Jméno.

Slovensko - není nutno zadávat DIČ naší firmy začínající na SK. V tomto případě musí být vyplněno pole ISO země u naší firmy. Nastavení má dopad na nabízené sazby DPH.

AktualizaceOnLine.exe - nyní aktualizuje složku Upravy ve složce datového profilu i v odkazované složce s instalací Varia.

V Možnostech Varia lze definovat Akce k agendám. Tato funkce zatím není dokončená ani zdokumentovaná, proto doporučujeme, abyste toto nastavení nepoužívali.