Souhrn změn ve vydání 20100106

vydání: 20100106 - verze: 12

Nová zobrazení v dialogovém okně pro vystavení dokladů

V dialogu pro vystavování dokladu (fakturace zakázek, výdejek atd.) byla rozšířena nabídka zobrazení. Nyní lze vybírat přímo položky, které se mají realizovat a to buď položky připravené k dané akci (např. ve stavu fakturovat) nebo libovolné položky, které ještě nemají požadovaný stav.

Obecně můžeme říci, že při vystavování dokladů lze ve standardních akcích vybírat vždy mezi třemi zobrazeními:

 • Po dokladech, kde alespoň jedna položka má požadovaný stav pro akci. (Akce se provede jen u vybraných dokladů pro položky s požadovaným stavem pro akci).
 • Po položkách, které mají požadovaný stav pro akci. (Akce se provede u vybraných položek).
 • Po položkách, na které nebyla aplikována daná akce, a které nemusejí být v požadovaném stavu pro danou akci (Akce se provede u vybraných položek).

Nová zobrazení jsou tato:

 • Zakázky k fakturaci po položkách
 • Nefakturované zakázky po položkách
 • Objednávky k fakturaci po položkách
 • Nefakturované objednávky po položkách
 • Vratky příjemek k dobropisování po položkách
 • Nedobropisované vratky příjemek po položkách
 • Vratky výdejek k dobropisování po položkách
 • Nedobropisované vratky výdejek po položkách
 • Skladové výdejky k fakturaci po položkách
 • Nefakturované skladové výdejky po položkách
 • Skladové příjemky k fakturaci po dokladech
 • Nefakturované skladové příjemky po položkách
 • Zakázky k výdeji po položkách
 • Nevydané zakázky po položkách
 • Objednávky k příjmu po položkách
 • Nepřijaté objednávky po položkách
 • Přijaté faktury k příjmu po položkách
 • Přijaté faktury po položkách nepřijatých na sklad
 • Vydané faktury k výdeji po položkách
 • Vydané faktury po položkách nevydaných ze skladu
 • Výdajové pokladní doklady k příjmu po položkách
 • Výdajové pokladní doklady po položkách nepřijatých na sklad
 • Příjmové pokladní doklady k výdeji po položkách
 • Příjmové pokladní doklady po položkách nevydaných ze skladu

Pokladna

Tiskový formulář Stvrzenka nyní zobrazuje seznam hrazených dokladů (pokud se tiskne doklad úhrady).

Katalog

Oprava zobrazení Ceník - sloupec Cena se nezobrazoval v seznamu polí.

Účetnictví

Zmenšení titulku v tiskovém formuláři Účetní doklad, kvůli dokladům s dlouhým názvem a číslem.

Přijaté doklady

Tiskový formulář Závazky zpětně ke dni obsahuje nové volby: tisk podle Datum/Datum zdanitelného plnění, omezení na agendu Přijaté doklady a tisk včetně zálohových faktur.

Vydané doklady

Tiskový formulář Pohledávky zpětně ke dni obsahuje nové volby: tisk podle Datum/Datum zdanitelného plnění, omezení na agendu Vydané doklady a tisk včetně zálohových faktur.

Zakázky

Průvodce plněním zakázek byl upraven tak, aby pokračoval v plnění i v případě, že během plnění dojde k chybě na některé z položek (například nezdařené vyskladnění z důvodu nevyplnění šarží apod.).

Funkce Vystavení záloh z zakázce byla upravena tak, že pokud je záloha na 100% částky zakázky, vloží se do zálohy položky ze zakázky. Jinak se vloží řádek "Záloha k zakázce...".

Objednávky

Nový tiskový formulář Objednávka anglicky.

Odinstalace doplňků a modulů

V dialogovém okně Možnosti je nové tlačítko Odinstalovat úpravy..., kterým lze odebrat zakázkové moduly a doplňky.