Rezervační fronta

vydání: 20100608 - verze: 12

Dialogové okno Rezervační fronta bylo upraveno.

Byly přidány sloupce

  • Název firmy,
  • Doprava a
  • Datum plnění.

 

Rozvržení tabulky položek fronty se ukládá.

Dále bylo odstraněno automatické řazení fronty při úpravách. Nově se při úpravách pouze zobrazí tlačítko Seřadit frontu podle pořadí plnění. Klepnutím na tlačítko se fronta seřadí.