Souhrn změn ve vydání 20100225 (Pozor, změna datové struktury)

vydání: 20100225 - verze: 12

Evidence majetku

Tiskový formulář Účetní odpisy

Bylo opraveno chybné načítání částek do sloupců Odpis a Uplatněno.

 

Vydané doklady

Záloha v měně a částka uhrazené zálohy v Kč

Vystaví se zálohová faktura v cizí měně, potom se připojí na fakturu, která je ve stejné měně. Na kartě Součet se odečte částka Uhrazená záloha v cizí měně a Kč. Částka uhrazené zálohy v Kč se však odečte podle kursu Zálohy. To vede k tomu, že v polích Uhrazeno a Zbývá uhradit (v Kč) přebývá nebo chybí částka kursového rozdílu. V tomto vydání je problém odstraněn tím, že hodnota v poli Uhrazená záloha se vypočte kursem faktury. (Hodnota v poli Požadovaná záloha zůstává uvedena kursem zálohy).

 

Sklad

Katalog - kontrola při změně produktu

Pokud se mění typ produktu, provede se kontrola, zda již produkt nebyl použit na dokladu. Pokud ano, není povolena změna ze zboží na službu nebo sadu a naopak.

Při změně nastavení pro Varianty, Šarže, Balení a Sériová čísla se též provádí kontrola. Změna je povolena, uživatel je pouze upozorněn. Pokud je například produkt na skladu bez sériových čísel, nebude jej možné vyskladnit při zapnutí povinnosti zadat sériová čísla při výdeji. Proto je potřeba postupovat při těchto změnách uvážlivě.

 

Účetnictví

Tiskový formulář Přiznání k DPH

V tiskovém formuláři Přiznání k DPH v dialogovém okně Možnosti je nové tlačítko Definice zdanitelných plnění..., které otevře tabulku definic zdanitelných plnění. Podle těchto definic se provádí

  • kontrola prvotních dokladů a
  • výpočet přiznání k DPH.

 

Definice určují na jaký řádek a do jakého sloupce se promítne částka z položky dokladu. Tabulku lze využít pro přidání vlastních kombinací. Tuto volbu využijete pouze v případě, že jste registrováni k DPH v jiném členském státě EU. V budoucnu budou tyto definice promítnuty do prvotních dokladů a bude podle nich možné vytisknout podklady pro přiznání k DPH v jiných zemích.

Pokud budete potřebovat definice modifikovat, konzultujte prosím požadované změny s naší technickou podporou (do doby než bude k dispozici dokumentace). Upozorňujeme, že zásah do tuzemských definic může ovlivnit výpočet Přiznání k DPH!

Dále byla opravena funkce načítání zůstatků ve funkci zaúčtování DPH.

 

Ostatní

Import dat

Byla opravena chyba "položka v kolekci nenalezena" z minulého vydání.

Čárové kódy

Doplněk Čárové kódy byl upraven tak, aby se nastavení dalo uložit buď pro všechny počítače (tak jako dosud), nebo pro každý počítač samostatně. U načtených dávek je nyní rozlišeno, na kterém počítači byla dávka načtena. Toto nastavení využijte tam, kde se doplněk používá na více počítačích s jiným nastavením.

Správce databáze

Do funkce Kontrola dat byly doplněny obecné kontroly, které obsahují kontrolu identifikátorů na zadání neplatných znaků.

Dále byly doplněny popisy k vypsaným chybám.

Aktualizace datové struktury

Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci budou aktualizovat databáze, a proto se při aktualizaci budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

Technické informace

Tabulka Data####.Katalog_operace

Nová pole Typ_zaznamu Text(2) a Typ_operace varchar(30).

Primární klíč UK_Operace_1 rozšířen o jedno pole.

Tabulka Firmy.Zobrazeni.

Přidáno pole Popis Text(255)

Tabulka Data####.Sklad_Inventura

Přidáno pole RowGuidSklPolozky

Tabulka Dmzd####.Pracovnici

Odstraněna pole Nazev_adresy_F, Adresa_F, Ulice_F, Cislo_F, PSC_F, Mesto_F, Okres_F, Stat_F.

Tabulky Barc####.Import, Import_polozky, Moznosti_exportu, Moznosti_importu, Moznosti_importu_importy

Přidáno pole Pocitac Text(255)