Význam stavů položek dokladu

Dokument popisuje logiku nastavení – signalizaci stavů položek dokladu

 

  • Stavy psané malými písmeny znamenají, že položka vyžaduje některou z navazujících akci.

Příklad

Stav Význam
přijmout vystavte příjemku
k úhradě je potřeba potvrdit úhradu

 

  • Stavy psané VELKÝMI PÍSMENY znamenají, že byla úspěšně provedena akce.

Příklad

Stav Význam
VYDÁNO skladová položka byla vyskladněna
OK doklad byl uhrazen

Položka se může nacházet ve více stavech zároveň.

Nákup a příjem na sklad
Stav Význam
koncept Skladová položka nemá žádné další vazby ani upřesnění (sériová čísla apod.).
OBJEDNÁNO Objednávka byla vystavena a odeslána.
POTVRZENO Dodavatel potvrdil dodání.
přijmout Pokyn pro skladníky k naskladnění zboží.
přijímá se K položce je vystavena příjemka, čeká se na naskladnění.
PŘIJATO Položka je naskladněna.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu). Nemá vliv na dostupnost zboží, jedná se pouze o příznak pro výběr dokladů.
FAKTUROVÁNO Položka má fakturu (pokladní doklad).
OK Položka je naskladněna a má fakturu (pokladní doklad).

 

Prodej a výdej ze skladu
Stav Význam
koncept Skladová položka nemá žádné další vazby ani upřesnění (sériová čísla apod.).
DODAT Zakázka byla potvrzena zákazníkem, ale ještě se nerealizuje – zboží se má teprve nakoupit, dodávka zkompletovat apod.
STORNOVÁNO Platí pouze pro zakázky, používá se, pokud zákazník zrušil objednávku. Položka nesmí mít žádné vazby.
rezervovat Položku se nepodařilo rezervovat, protože na skladě není dostatečné množství. Při příští změně skladu (příjem, zrušení rezervace) se Vario pokusí znovu rezervovat položku.
REZERVOVÁNO Položka je zablokována na skladu a bude jí možné vždy vyskladnit.
vydat Pokyn pro skladníky k výdeji. Nemá vliv na dostupnost zboží, je to pouze příznak pro výběr dokladů.
vydává se K položce je vystavena výdejka, čeká se na vyskladnění. Nemá vliv na dostupnost zboží.
VYDÁNO Položka je vyskladněna.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu). Nemá vliv na dostupnost zboží, je to pouze příznak pro výběr dokladů.
FAKTUROVÁNO Položka má fakturu (pokladní doklad).
OK Položka je vyskladněna a má fakturu (pokladní doklad). Tzn. OK = VYDANO + FAKTUROVÁNO; OK – u převodek = VYDANO + PRIJATO

 

Doklady úhrad
Stav Význam
 

Doklady úhrad jsou bankovní výpis, pokladní a interní doklady se zobrazením Úhrada dokladu.

#prázdný stav# – položka nemá vazbu na hrazený doklad

k úhradě Položka má vazbu na fakturu (dobropis), je potřeba provést úhradu.
OK Uhrazeno

 

Zakázky s neskladovými položkami
Stav Význam
STORNOVÁNO Platí pouze pro zakázky, zákazník zrušil objednávku.
fakturovat Pokyn fakturanta k vystavení faktury (pokladního dokladu).
OK Položka byla vyfakturována.

 

Stavy skladových položek
  • Skladové položky jsou položky, u kterých je vyplněn Produkt a Sklad. Skladové položky na dokladech typu Poptávka a Nabídka nejsou považovány za skladové položky, dokud nejsou převedeny na doklad typu Objednávka, Zakázka nebo jiný doklad, který ovlivňuje dostupnost skladových položek.
  • Skladové položky mohou současně nabývat více stavů, například fakturovat REZERVOVÁNO.

 

Výchozí stav skladových položek
  • V možnostech knihy lze nastavit výchozí stav skladových položek. Můžete tak například zajistit, že při vložení zboží do faktury se položka automaticky rezervuje.
  • Pokud chcete provést hromadně nějaký příkaz jen pro položky v určitém stavu, můžete na ně aplikovat filtr – (místní nabídka nad polem Stav) a potom tlačítkem Stav vše zpracovat jen zobrazené položky.

 

Nastavit stav fakturovat nad zápornou položkou
  • Pokud se nastavuje stav fakturovat nad položkami s kladným a záporným množstvím hromadně přes nabídku tlačítka Stav vše, nastaví se stav fakturovat pouze kladným položkám. U záporných položek se musí nastavit jednotlivě na dané položce z místní nabídky.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty