Inventura majetku odpisovaného

V modulu Evidence majetku máte možnost provést inventuru majetku k aktuálnímu (systémovému) datu.

Výběrem příkazu Inventura majetku... z menu Agenda (Nástroje agendy) zobrazíte dialogové okno Inventura – majetek odpisovaný (obr. 1).

Postup

1. Pomocí přepínače Radio button - Přepínač vyberte, zda chcete inventuru pro aktuální knihu nebo všechny knihy agendy.

  • Klepněte na tlačítko Nová inventura… Do pole Inventura ke dni vloží systém aktuální (systémové) datum.

2. Zobrazí se soupiska majetku – účetní stav.

3. Tento účetní stav musíte porovnat se stavem fyzickým.

4. Do pole Stav doplníte buď OK, Nenalezeno nebo jiné textové hodnoty dle vašich interních potřeb (možno nastavit v číselníku „Stav inventury majetku”).

V následujícím dokumentu je popsáno, jak:

Dialog Inventura – majetek odpisovaný

Obrázek 1: Dialog Inventura – majetek odpisovaný. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Související dokumenty