Upozornění na překročení limitu 270 000 CZK

Pokud je pokladní doklad vystaven na částku větší než 270 000 CZK, zobrazí se varování (žlutý řádek, obr. 1), že je hrazena částka vyšší, než je limit povolený zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.

Poznámka

Tato kontrola je ve Variu řešena zjednodušeným způsobem. Nezkoumá se součet všech hotovostních plateb na daný kontakt, pouze částka na aktuálním dokladu.

 Výdajový pokladní doklad s částkou vyšší než 270 000 CZK

Obrázek 1: Výdajový pokladní doklad s částkou vyšší než 270 000 CZK.

 

  • Částky u dokladů v jiné měně než CZK se přepočtou kursem podle kursovního lístku (poslední známý kurz k aktuálnímu datu).

 

Související dokumenty