Použití šablon při vystavování dokladu k dokladu

Přenášení textů ze zakázky na fakturu

Pokud se vystavuje doklad k dokladu (faktura k zakázce, výdejka k faktuře atd.), přenáší se většina polí podle určitých pravidel.

 

Pro kopírování hodnot polí:

Text Udaj_1 Kategorie
Text_dokladu Udaj_2 Komentar

platí jednotné pravidlo:

  • Pokud je na cílovém dokladu pole vyplněné šablonou, platí hodnota vyplněná šablonou (hodnota se nepřenese ze vzorového dokladu).
  • Pokud je výchozí hodnota prázdná, přenese se hodnota ze vzorového dokladu.

Příklad

→ Ve Vydaných dokladech je výchozí šablona Výchozí, která nastavuje text nad položkami dokladu na hodnotu:

Fakturujeme Vám následující položky:

Dialog Možnosti Vario a výchozí šablona pro vystavení nového záznamu Faktura vydaná

Obrázek: Dialog Možnosti Vario a výchozí šablona pro vystavení nového záznamu Faktura vydaná.

 

→ Máte doklad Zakázka, na kterém je uvedený text:

Na základě Vaší poptávky XY Vám dodáváme následující položky:

Pokud vystavíte fakturu ze zakázky, bude na faktuře text Fakturujeme Vám následující položky:

Pokud chcete na faktuře jiný text, máte následující možnosti:

1. Možnost změny šablony pro vystavení dokladu k dokladu

  • V knize zakázky vytvoříte novou šablonu "Zakázka" (název je volitelný). Tuto šablonu nastavíte jako výchozí.
  • V knize faktur vytvoříte šablonu stejného názvu, ale nenastavíte ji jako výchozí. V této šabloně neurčíte výchozí hodnotu pole Text.

Při vystavení faktury k zakázce se pro fakturu použije šablona "Zakázka" (Vario kontroluje, zda v cílové knize existuje šablona stejného názvu jako šablona, na základě které vznikl vzorový doklad). Protože pole Text má podle této šablony prázdnou výchozí hodnotu, přenese se text ze zakázky.

Poznámka

Doklad Zakázka musí být vystaven podle nově vytvořené šablony - v tomto případě "Zakázka" (název je volitelný) - viz výše. U dokladu, který byl založen podle staré (původní) šablony, přenos hodnoty neproběhne.

 

2. Definice přenášených údajů prostřednictvím šablony

Stejně jako v předchozím případě vytvoříte stejnojmenné šablony v knize faktur a zakázek.
V knize faktur použijete výraz =[vzor!] pro vyplnění výchozí hodnoty pole Text.

Například

=[vzor!Text]
Fakturujeme Vám následující položky zakázky číslo <% [vzor!Cislo_dokladu] %> ze dne <% [vzor!Datum] %>:"
="Fakturujeme Vám následující položky zakázky číslo " & [vzor!Cislo_dokladu] & " ze dne " & [vzor!Datum] & ":"

 

První příklad přenese text, druhé dva sestaví text z konstantních údajů a hodnot polí zakázky (první používá syntaxi obdobnou jako u šablon emailů, druhý syntaxi výrazů MS Access).

Analogicky můžete vyplnit hodnoty ostatních výše uvedených polí. Dále můžete tímto způsobem přenášet hodnoty uživatelských (u_*) polí.

 

Pokud vás zajímá Vario Online, navštivte tyto stránky:

 

Související dokumenty