Rozvržení – výchozí filtr pro tabulku agendy

Spolu s rozvržením tabulky agendy lze uložit i filtr. Díky tomu si můžete vytvářet vlastní pohledy na data včetně omezení zobrazených záznamů filtrem. Máte tak možnost nastavit vytvořený filtr jako výchozí při spuštění dané agendy s výchozím zobrazením.

 

Jsou tři možnosti jak uložit filtr k zobrazení:

1. V okně Rozvržení, při uložení zobrazení lze spolu s názvem zadat název uloženého filtru.

Dialog Rozvržení, Uložit rozvržení a připojení filtru

Obrázek 1: Panel nástrojů Filtry - Zobrazení: Zobrazení → Rozvržení pro: ZobrazeníUložit rozvržení...

 

Dialog Rozvržení, Uložit rozvržení a připojení filtru, který lze uložit

Obrázek 1a: Přidat můžete uložený, tak i aktuální filtr, který nejdříve uložíte (Vario se zeptá na název pro uložení filtru).

 

2. V okně Filtry, na kartě Filtry a rozvržení lze k uloženým rozvržením přiřadit uložený filtr.

Dialog Filtry, karta Filtry a rozvržení a přiřazení uloženého filtru

Obrázek 2: Panel nástrojů Filtry - Filtr: → Správa filtrů → Uložené filtry... → karta Filtry a rozvržení

 

→ Při ukládání aktuálního rozvržení se připojí filtr pouze tehdy, pokud je v seznamu uložených. Pokud je definovaný pouze výraz filtru, rozvržení se uloží bez filtru (Vario se v tomto případě neptá na název pro uložení filtru).

 

3. Při zavření agendy se k aktuálnímu rozvržení uloží též aktivní filtr. Podmínkou je, že se jedná o uložený filtr.

Aktuální rozvržení zobrazení tabulky agendy Katalog s uloženým filtrem

Obrázek 3: Při otevření agendy se obnoví rozvržení a aplikuje se filtr.

 

→ Při změně rozvržení se filtr zruší a dle nastavení načítaného rozvržení se buď zobrazí všechny záznamy, nebo nastaví uložený filtr.

 

Související dokumenty