Rozvržení – výchozí filtr pro tabulku agendy (klasický a moderní vzhled)

Spolu s rozvržením tabulky agendy lze uložit i filtr. Díky tomu si můžete vytvářet vlastní pohledy na data včetně omezení zobrazených záznamů filtrem. Máte tak možnost nastavit vytvořený filtr jako výchozí při spuštění dané agendy s výchozím zobrazením.

Existují tři možnosti, jak uložit filtr k zobrazení

1. V okně Rozvržení, při uložení zobrazení lze spolu s názvem zadat název uloženého filtru (obr. 1, 1a).

Dialog Rozvržení, Uložit rozvržení a připojení filtru

Obrázek 1: Panel nástrojů Filtry - Zobrazení: Zobrazení → Rozvržení pro: ZobrazeníUložit rozvržení...

 

  • Přidat můžete uložený, tak i aktuální filtr, který nejdříve uložíte. Vario se zeptá na název pro uložení filtru.

Přidat můžete uložený, tak i aktuální filtr, který nejdříve uložíte. Vario se zeptá na název pro uložení filtru.

Obrázek 1a: Přidat můžete uložený, tak i aktuální filtr, který nejdříve uložíte.

 

2. V okně Filtry, na kartě Filtry a rozvržení lze k uloženým rozvržením přiřadit uložený filtr (obr. 2).

  • Při ukládání aktuálního rozvržení se připojí filtr pouze tehdy, pokud je v seznamu uložených. Pokud je definovaný pouze výraz filtru, rozvržení se uloží bez filtru. Vario se v tomto případě neptá na název pro uložení filtru.

Dialog Filtry, karta Filtry a rozvržení a přiřazení uloženého filtru

Obrázek 2: Panel nástrojů Filtry - Filtr: → Správa filtrů → Uložené filtry… → karta Filtry a rozvržení

 

3. Při zavření agendy se k aktuálnímu rozvržení uloží též aktivní filtr. Podmínkou je, že se jedná o uložený filtr (obr. 3).

  • Při změně rozvržení se filtr zruší a dle nastavení načítaného rozvržení se buď zobrazí všechny záznamy, nebo nastaví uložený filtr.

Aktuální rozvržení zobrazení tabulky agendy Katalog s uloženým filtrem

Obrázek 3: Při otevření agendy se obnoví rozvržení a aplikuje se filtr.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty