Souhrn změn od vydání 20090202 do 20090208

vydání: 20090208 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací.

Adresář

Opraveno vkládání ceníku firmy na vydaný doklad (zakázku).

Banka

Průvodce načtením výpisů - různá vylepšení (legenda k barevnému odlišení problémů, ukládání nastavení, vynechání prázdných kroků).

Přijaté doklady

Opravena chyba při vkládání DPH na doklad se zdanitelným plněním z EU.

Sklad

Automatické dohledání skladu ke zboží nenabízí sklady, které se nemají používat.

Výchozí strategii objednání lze nastavit pomocí šablony nového záznamu (pole Vyrobni_strategie).

Zadání sériových čísel čtečkou - v okně zadání sériových čísel se stiskem klávesy Enter přejde na další řádek, což umožňuje zadávat SČ čtečkou.

Vystavování vratek k příjemkám a dobropisů k přijatým fakturám - dokončeno vytváření vazeb mezi doklady (pokud nemá vratka vazbu na příjemku nelze vrátit příjem, vazba se nyní vytvoří jak při vystavení vatky k příjemce tak k dobropisu).

Seznam umístění je napojen na číselník umístění. Je opraven seznam umístění a množství produktů na dané pozici v dialogu množství při výdeji.

Dialog Používat jednotky/balení/varianty - upravena terminologie, místo číselník se používá seznam.

Převodky a šarže - opravena nemožnost použití šarží v převodkách.

Vydané doklady

Nové filtry pro výběr faktur k upomínkám (Faktury bez upomínek a Faktury k dnešním upomínkám)

Zakázky

Lze nastavit omezení čísla zakázky pouze na čísla existujících zakázek.

Oprava závažné chyby: nastavení stavu DODAT zruší rezervace bez aktualizace blokovaného množství na skladu.

Ostatní

Aktualizace názvu související knihy při přejmenování knihy.

Exporty - oprava neexistující tabulky Osoby.

Na SQL serveru nelze editovat nové číselníky - opraveno.