Mzdy - Ukončení platnosti slev na sociálním pojištění

vydání: 20091222 - verze: 12

Zákonem č. 362/2009 bylo stanoveno, že nárok uplatnění slev na sociálním pojištění bude ukončen o rok dříve, tj. k 31.12.2009. Většina výchozích mzdových složek Sleva SP - nárok je v současné době v modulu Mzdy nastavena do 31.12.2010. Aby uživatelé nemuseli platnost ukončovat ručně, je v aktuálním vydání zapracováno automatické ukončení platnosti těchto výchozích mzdových složek ke správnému datu, tedy k 31.12.2009. Ukončení nebude probíhat u vybraných či všech firem najednou, ale postupně, tzn. při prvním otevřením dané firmy po aktualizaci. Proběhne to bez jakékoliv hlášky. Ukončení mzdových složek je možné zkontrolovat v agendě Personalistika v dialogu Výchozí složky | Hromadné úpravy a to vyfiltrováním MS Sleva SP - nárok.   

Současně se dnem 31.12.2009 přestane nabízet u nově založených firem hláška: "Chcete provést nastavení pro výpočet slev na sociální pojištění zaměstnavatele?". Pokud by někdo z uživatelů potřeboval toto nastavení provést i později, doporučujeme kontaktovat oddělení technické podpory.