Změny rezervační fronty

vydání: 20090325 - verze: 12

Z místní nabídky nad polem Stav v položce dokladu lze otevřít nové dialogové okno Rezervační fronta. S jeho pomocí můžete:

1) Měnit pořadí položek čekajících v rezervační frontě pomocí zadání číselné priority.

2) Odebírat rezervace rezervovaným položkám (ve stavu REZERVOVÁNO) a rezervovat položky čekající na rezervaci ve frontě (ve stavu rezervovat).

Dialogové okno obsahuje tabulku rezervací, která může obsahovat například následující položky:

 

Kotnakt Číslo dokladu Datum a čas Množství Stav REZERVOVÁNO Priorita
Alfa ZAK-2009-00017 13.3.2009 11:40:31 2 REZERVOVÁNO [x] 0
Bago ZAK-2009-00018 13.3.2009 11:40:54 2 REZERVOVÁNO [x] 0
Bago ZAK-2009-00018 13.3.2009 10:40:24 3 rezervovat [ ] 0
Carmen - Ostrava ZAK-2009-00019 13.3.2009 11:14:15 1 rezervovat [ ] 0
Černý Jan ZAK-2009-00020 13.3.2009 13:41:54 2 rezervovat [ ] 0

 

První 2 položky jsou rezervované, další čekají na rezervaci ve frontě. Fronta se vyřizuje při příjmu produktu nebo při zrušení rezervace.

Pokud by byl přijat na sklad daný produkt, bude jako první v pořadí rezervována 3 položka v tabulce (Bago). Pokud by bylo potřeba upřednostnit zákazníka Černý Jan, stačí zadat do sloupce Priorita číslo 1. Tím se položka posune na 3. pozici (resp. byl by první v rezervační frontě).

Pokud by bylo potřeba tuto položku rovnou zarezervovat, musela by se odebrat rezervace např. z druhé položky odškrtnutím zatržítka ve sloupci REZERVOVÁNO a poté by bylo možno zatrhnout pátou položku.

Veškeré změny se hned projeví v pořadí položek (nahoře jsou rezervované položky, potom položky s vyšší prioritou a potom položky podle data a času). Hodnoty, které změnil uživatel jsou podbarvené žlutě.

Provedené změny se aplikují až po potvrzení dialogu klepnutím na tlačítko OK. Díky tomu si uživatel může upravit pořadí rezervací podle potřeby. Odškrtnuté položky se odrezervují, zaškrtnuté se zarezervují a poté se vyřídí rezervační fronta stejně jako při odrezervování položky na dokladu.