Souhrn změn od vydání 20090107 do vydání 20090119

V tomto období jsme každý den vydali novu aktualizaci. Doporučujeme vám pravidelně aktualizovat Vario, protože každé vydání přináší řadu vylepšení a oprav.

Obecné

 • Přepracován princip procházení otevřených záznamů tlačítky Předchozí/Následující
  • Aktuální záznam se posouvá v tabulce nad kterou byl otevřen detail
  • Na konci tabulky se klepnutím na Následující zavře záznam
  • Tlačítka jsou nepřístupná pokud není k dispozici procházení (detail není otevřen nad tabulkou)
 • Přepracován Autorun instalačního CD

Banka

 • Do tabulky agendy doplněno pole Datum převodu (pro zobrazení po položkách)

Evidence majetku

 • U funkcí z menu Agenda (Provést odpisy, Přerušit odpisy, ..) byl sjednocen způsob výběru majetku pro zpracování pomocí přehledného okna se seznamem
 • Doplněny kontroly při přímých úpravách dokladu zařazení

Sklad

 • Přepracováno vystavení Vratek
 • Oprava skladové ceny, byly přidány kontroly zda lze opravu provést (oprava se udělá prostým přepsáním ceny zaskladněného produktu)
 • Oprava tiskového formuláře Skladová karta (chyba při tisku z panelu nástrojů)
 • Do přehledů množství (Množství produktu a Množství produktu po dokladech) byl přidán sloupec Varianta

Účetnictví

 • Opraveno otevírání záznamů z účetnictví z prvotního dokladu
 • Opraveny příkazy místní nabídky z detailu záznamu

Zakázky

 • Opraveno kopírování Nabídky do Zakázky (položky bez Produktu hlásí 'Object variable...not set')
 • Průvodce vystavením objednávek je dokončen. Pracuje podle strategie nákupu, kterou je potřeba vyplnit ve skladu a katalogu. Strategie jsou: Neobjednávat, Na objednávku, Bod objednání.

Prvotní doklady

 • Důležitá oprava: přepočet ceny po zadání množství u položek bez produktu
 • Seznam Produktů byl rozšířen o sloupec Varinata v případě, že se zobrazuje množství k dispozici
 • Seznam Variant u prodejních dokladů nabízí Varianty skladem a zobrazuje množství k dispozci
 • Místní nabídka drobně upravena (vypuštěny nerelevantní příkazy)

Pro vývojáře

Další informace

 • Chybová hláška při aktualizaci 'Duplicita RowGUID'.
 • Chybová hláška 'Method Run .... Failed' nebo se neotevře úvodní obrazovka. Řešení je popsáno zde.

Verze versus vydání

Verze je v případě Varia generace. Tak jako třeba Office 2003 a Office 2007 jsou různé generace kancelářského software tak i Vario 11 a Vario 12 jsou starší a novější generace firemního software.

Vydání je v případě Varia číslo označující pořadí sestavení (kompilace) software. V případě Varia používáme číslo ve formátu RRRRMMDD. Informace o nějaké novince či aktualizaci se vztahují vždy ke konkrétnímu vydání té které verze.

V případě nové generace Varia (Vario 12) chceme upustit od generačních změn a všechna vylepšení publikovat postupně formou aktualizací. Cílem tohoto řešení je uspořit náklady spojené s upgradem software, převodem dat a zákaznických doplňků. V souvislosti s tím nebudeme již uvádět verzi v obchodních materiálech Varia. Dokud se však bude používat Vario verze 11 musíme uvádět čísla verzí pro potřeby technické podpory.