Souhrn změn ve vydání 20090531

vydání: 20090531 - verze: 12

Účetnictví

Oprava účtování zaokrouhlení při účtování skladového dokladu (nemá zaokrouhlení).

Úkoly

Změna funkce tlačítka Zavřít v okně připomenutí úkolu. Nyní se zavírá pouze vybraný úkol. Okno se zavře až při zavření posledního úkolu.

Množství sad na skladu

U produktů typu sada se nyní v okně s přehledem množství na skaldech zobrazuje seznam jednotlivých komponent a zároveň nejmenší možný počet sad, které lze sestavit (sady jsou uvedeny na konci tabulky).

Obaly EKO-KOM

Funkce pro hromadné nastavení obalů ke zboží byla přesunuta z karty ostatní v detailu produktu do menu Agenda v katalogu.

Datum zdanitelného plnění ze zakázek

V možnostech agendy Zakázky jsou dvě nová nastavení, která mají vliv na Datum zdanitelného plnění na faktuře (pokl. dokladu) vystavené ze zakázky:

[x] Nastavit DUZP podle data plnění zakázky

[x] Nastavit DUZP podle data plnění položky zakázky

Pokud je zaškrtnuta první volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené na kartě obecné u zakázky.

Pokud je zaškrtnuta druhá volba, pokusí se Vario nastavit DUZP faktury na datum plnění uvedené v u fakturovaných položek.

Jsou-li nastavené obě volby a v zakázce je uvedené datum plnění zakázky i položek, má přednost údaj uvedený na položce.

DUZP se nepřevezme pokud je starší než 14 od data vystavení dokladu nebo spadá do uzavřeného DPH období.