Souhrn změn ve vydání 20090826

vydání: 20090826 - verze: 12

Vracení zboží zadáním záporného množství na prodejním dokladu

Ve Variu je nyní možné vracet zboží zadáním záporného množství na prodejním/nákupním dokladu (faktuře vydané i přijaté, pokladním dokladu, zakázce i objednávce). Místo výdejky resp. příjemky se k položce se záporným množstvím vystaví vratka.

Elektronický podpis PDF dokumentů

V nabídce exportu a odeslání tiskových formulářů přibyla volba PDF s digitálním podpisem. Pokud chcete tuto možnost využívat je potřeba nainstalovat na počítač rozšíření, které obsahuje potřebné dll knihovny. Rozšíření je k dispozici na stránce stažení software.

Tisk

Oprava tisku Dodacího listu z detailu zakázky.

U tiskových formulářů k dokladům bylo sjednoceno zobrazení množstevních jednotek pro produkty, které používají balení nebo více jednotek.

SDK

Oprava vytvoření nového modulu na SDK (chyba invalid use of null).

Při kopírovaní zobrazení se nyní zkopírují i mapování polí a rozvržení.

Účetnictví

Upraveno chování při účtování již zaúčtovaného dokladu.

Oprava zaúčtování zaokrouhlení u skladových dokladů.

Zakázky

Nové zobrazení Náklady a výnosy zakázek, zobrazuje náklady a výnosy podle prvotních dokladů (pozor nebere v úvahu náklady za zboží ze skladu, pouze přijaté a vydané doklady s uvedeným číslem zakázky).