Souhrn změn ve vydání 20090924 (změna datové struktury)

vydání: 20090924 - verze: 12

Vyhledávání a stahování aktualizací

Nová funkce v menu Nápověda/Vyhledat aktualizace umí vyhledat a stáhnout poslední aktualizace Varia na internetu. Stahování aktualizací lze spustit i nezávisle na Variu a případně nastavit automatické stahování aktualizací v předem definovaných intervalech.

Ceníky

Možnost zaokrouhlit a zobrazit ceny s přesností na 4 desetinná místa.

Přepracováno zobrazení Ceníky. Nyní je možné zobrazit (vytisknout i exportovat) ceník pro zvolený ceník a/nebo kategorii cen. Kombinaci ceník a kategorie cen lze zadat i výběrem firmy (převezme se nastavení z karty Obchodní).

Deník událostí

Nelze mazat systémové záznamy.

Ostatní

Místní nabídka nad položkami dokladu rozšířena o Filtr mimo výběr.

Oprava seznamu produktů pro produkty se znakem ; (středník) v názvu.

Strom produktů a oprava zobrazení tlačítka Filtr kategorie na katalog.

Oprava oprávnění u funkce Převést produkt do knihy.

Oprava oprávnění a naposledy použitá kniha.

Oprava překrývání oken v Access 2007.

Průvodce exportem - čísla v textových formátech se nyní zarovnávají vpravo.

Oprava nemožnosti použít nákladové klíče s oddělovačem / (lomítko).

Oprava přenosu čísel objednávek při fakturaci (výdeji) více zakázek jedním dokladem.