Souhrn změn od vydání 20090311 do vydání 20090324

vydání: 20090324 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů.

Adresář

Přepočet indexů oprava chyby přetečení při použití kriteria počet měsíců.

Zprovozněno mazání záznamů v agendách Obchodní příležitosti a Kampaně.

Banka

Průvodce dokončením úhrad - doplněna možnost tisku vybraných dokladů vystavených průvodcem.

Import výpisů (Homebanking) - doplněno vybírání dokladů a hromadné potvrzení nebo odpojení úhrad od dokladů.

Sklad

Doplněno množství k dispozici do přehledů množství produktů.

Tiskový formulář Dodací list - oprava tisku položek na SQL serveru.

Úpravy vzhledu dialogu možností ceníku a přepočtu ceníků.

Účetnictví

Opraven tisk saldokont z dialogu Saldokonta.

Vydané doklady

Dobropisování položek faktur bez zadaného množství - nebylo možno vybrat položku.

Zpřehlednění textu dotazů při dobropisování.

Zakázky

Doplněno automatické připojování záloh vystavených k zakázkám na fakturu vystavenou přímo nad zakázkou (dosud fungovalo pouze prostřednictvím dialogu Fakturovat zakázky).

Doplněn stav STORNOVÁNO též pro skladové položky (musí být ve stavu koncept).

Ostatní

Rozvržení pro tisk (Sestava) doplněna možnost tisku záhlaví skupiny.

Opraveno zobrazování kontextové nápovědy.

Nastavení zaokrouhlení pro jednotlivé knihy je možné zadáním výchozí hodnoty pole Zaokrouhlovat_soucet.

Doplněn toolbar pro aplikaci filtru podle formulře.

Instalace a aktualizace

Zprovozněn převod uživatelských polí pro mdb databáze.

Odstraněny problémy s duplicitou RowGUIDů při aktualizaci manifestů.

Změna způsobu kontroly oprávnění lokálního uživatele k aktualizaci kvůli lepší kompatabilitě na různých verzích Windows.