Katalog a sklad - dialogové okno pro výběr produktů nad dokladem

vydání: 20090330 - verze: 12

Dialogové okno Katalog a sklad již umožňuje nastavit pole pro hledání, sklad (sklady) ze kterých se zobrazuje dostupné množství. Ceny jsou zobrazeny podle pravidel nastavených pro odběratele.

Do pole pro hledání se zadává buďto začátek hledaného textu nebo sejme EAN kód produktu. Hledání se zahájí stiskem klávesy Enter. Po vyhledání se stiskem klávesy Enter vkládají produkty. Pro další hledání stačí napsat hledaný text (sejmout EAN) - kurzor se automaticky nastaví do pole pro hledání (v dialogu vůbec není potřeba používat myš).

Klávesy

  • Alfanumerické klávesy (a-z..., 0-9): zapisují hledaný text.
  • Enter: po zadání hledaného textu: vyhledá produkty
  • Enter: po vyhledání: vloží produkt do seznamu vybraných produktů
  • +: po vyhledání: zobrazí okno pro zadání množství naposled vyhledaného produku
  • Kurzorové klávesy: pohyb v tabulce produktů

 

Do budoucna plánujeme přidání stromu produktů. Dále plánujeme dialogové okno, které umožní použít Katalog a sklad bez dokladu (předvolí se parametry jako odběratel, ceník/kategorie cen, druh dokladu, vyberou se produkty a teprve potom se, pokud je to potřeba, vystaví nový doklad).