Souhrn změn ve vydání 20030506

vydání: 20090506 - verze: 12

Změna datové struktury

Byla upravena datová struktura, při aktualizaci z nižších vydání bude proveden převod dat.

Odesílání tiskových formulářů

Tiskové formuláře lze odesílat jako přílohy mailu (z detailu záznamu tlačítkem Odeslat, z menu Soubor/Odeslat e-mailem a ze zobrazení náhledu). Okno mailu bylo nyní rozšířeno o možnost automaticky vyplnit předmět a text mailu podle šablony. Šablony se vyplňují v dialogu Možnosti e-mailu (otevře se tlačítkem Možnosti... na toolbaru e-mailu) v tabulce Šablony e-mailů.

Vyplní se název šablony, který se bude zobrazovat v seznamu šablon. Poklepáním na názvu se otevře detail šablony. Volitelně se vyplní Předmět a Text. Do předmětu a textu lze vložit značky, které budou nahrazeny hodnotami z Varia. Značky se vkládají z místní nabídky. Místní nabídka obsahuje běžná pole, lze použít další pole a výrazy. Pole musí být obsažena buďto v odesílaném tiskovém formuláři, v tabulce Firmy nebo Doklady. U tabulky firmy se rozlišuje mezi kontaktem uvedeným na dokladu a osobou. To umožňuje vložit Oslovení. Osoba je vyhledána v osobách kontaktu podle e-mailu.

Po vyplnění šablony v okně možností lze šablonu otestovat jejím vložením. Šablona se vloží výběrem ze seznamu na panelu nástrojů e-mailu. Naposledy použitá šablona se použije pro stejný tiskový formulář a agendu (v případě dokladů též typ dokladu). Šablony jsou sdílené všemi uživateli a přes všechny agendy, je potřeba mít na paměti, že dostupnost polí ve výrazech může být závislá na agendě a tiskovém formuláři.

Sklad - kontroly

V nastavení Varia/Moduly/Sklad jsou volby kontrol při vyskladnění. Kontroly jsou 3:

  • Kontrola poklesu množství pod Množství bodu objednání (novinka)
  • Kontrola poklesu množství pod Množství minimální
  • Kontrola prodeje pod minimálním rabatem

Kontroly množství se provedou pokud je v nastavení modulu Sklad zatržena příslušná kontrola a ve skladu je u produktu nastaveno množství minimální (resp. bodu objednání) větší než 0.

Kontrola min rabatu se provede ve skladu proti ceně na faktuře (pokladním dokladu) nebo proti ceně na zakázce při vyskladnění. Kontrola se provede pokud je v modulu sklad nastaven rabat větší než 0.

(Kontrola se neprovede při vystavení faktury k již vyskladněné výdejce.)

Doklady

Vložení řádku dokladu mezi (před) existující řádky

Pokud je potřeba vložit řádek dokladu na určitou pozici, vybere se voličem záznamů řádek, na jehož pozici se má nový řádek vložit. Potom se z místní nabídky vybere příkaz Vložit řádek (před výběr). Příkaz vytvoří nový řádek a vloží ho na zvolenou pozici. Předpokladem je, že položky dokladu jsou seřazeny podle čísla položky (výchozí řazení) a není aplikován filtr.

V tabulce i detailu je nyní dostupné číslo položky pro přímou editaci.

Klávesové zkratky záložek

Některé záložky se nepřepínali klávesovou zkratkou Alt + podtržené písmeno titulku karty.

Ceny z výdejky na fakturu

Oprava: při vystavení faktury z výdejky se přebírá cena ze zakázky nebo ceníku nikoli z výdejky.

SDK

Uložit tiskový formulář jako a upravit

Nové tlačítko na kartě Tiskové formuláře umožňuje zvolit stávající tiskový formulář, uložit jej pod vlastním názvem a upravit jeho návrh. Funkci lze použít na většinu běžných tiskových formulářů (tj. těm, ke kterým je v SDK dodáván zdrojový kód) nebo na vlastní tiskové formuláře.

Instalace

Při aktualizaci Varia se aktualizuje i složka Setup\Upravy (pokud jsou v ní nalezeny aplikace dostupné v aktualizaci Varia). Zálohy se ukládaly při každé aktualizace do složky Upravy2009MMDD.... Nyní se bude udržovat pouze poslední záloha ve složce Upravy_old.